Kohti Kiinaa!

Lapinlahden puistikon laidalla sijaitsee toimisto, jonka hankkeissa kohtaavat kiinalainen suurteollisuus ja suomalainen teknologia. Energiatehokkuushankkeita suunnitteleva Greenstream on aina katsonut kotimaan rajojen ulkopuolelle.

Autot ja bussit suhaavat toimiston ikkunoiden alla, mutta kadun äänet eivät kantaudu Greenstreamille. Tässä hiljaisessa toimistossa suunnitellaan ja hallinnoidaan kymmeniä projekteja, joilla pyritään vähentämään energiankulutusta ja päästöjä kiinalaisessa teollisuudessa.

Yrityksen toimitusjohtaja Jussi Nykänen on työskennellyt ympäristö- ja energia-asioiden parissa 1980-luvun lopusta lähtien. Vuosien aikana hän on oppinut toimimaan alalla, joka on jatkuvassa muutoksessa.

– Kansainvälisillä ympäristömarkkinoilla tuotteiden elinkaari on lyhyt johtuen ilmastopolitiikan ennustamattomuudesta. Olemme kuitenkin aina onnistuneet kehittämään uuden liiketoimintaidean vanhan pohjalle.

Nyt Nykänen tuntee yrityksen seisovan vakaalla pohjalla. Vuonna 2001 perustettu Greenstream auttoi alkuaikoinaan yrityksiä ostamaan ja myymään uusiutuvaa energiaa sekä tarjosi yrityksille uusiutuvan energian konsultointipalveluja.

– Myöhemmin pyöritimme myös rahastoja, jotka ostivat päästövähenemiä hankkeista, joissa parannettiin energiatehokkuutta. Muutokset ilmastopolitiikassa kuitenkin pakottivat meidät miettimään muita vaihtoehtoja, Nykänen kertoo.

Nykyään Greenstreamin pääliiketoimintaa ovat energiatehokkuushankkeiden kehittäminen, rahoittaminen ja toteuttaminen Kiinassa.

– Etsimme pääasiassa suomalaisia teknologiayrityksiä, joiden tuotteille pyrimme löytämään asiakkaan kiinalaisesta suurteollisuudesta, kuten paperiteollisuudesta. Toimimme eräänlaisena siltana länsimaisen huipputeknologian tarjonnan ja valtavan kiinalaisen kysynnän välillä.

Oma maa mansikka

– Menestys vaatii sen, että keskittyy siihen mitä tekee. Kun Kiinan kauppa alkoi sujua, päätimme, että kaikki greenstreamilaiset tekevät töitä Kiinan hankkeiden kanssa vähintään toisella kädellä.

Greenstream tarjoaa neuvontapalveluitaan yhä globaalisti, mutta yrityksen omat investoinnit menevät Kiinaan. Vaikka yrityksellä on maassa nykyään hyvä yhteistyökumppani sekä vahvat markkinat, ei alkutaival sujunut järjestelmällisesti.

Toiminta alkoi Kiinassa vuonna 2006 ja kolme ensimmäistä vuotta olivat hankalia. Kohdalle osui niin huonoja yhteistyökumppaneita kuin valheellisia tarinoita. 

– Meillä ei ollut kunnon kontaktiverkkoa eikä oikein osaamistakaan Kiinassa toimimiseen. Tällöin opimme kantapään kautta miten asioita ei kannata hoitaa, Nykänen kertoo. 

Yhteistyökumppaniksi löytyi viimein Juno Capital Group, jonka kanssa perustettiin yhteisyritys Hong Kongiin kehittämään energiatehokkuusliiketoimintaa. Tämä yhteistyö jatkuu edelleen.

Kansainvälisillä markkinoilla toimiminen ei ole Nykäsen mukaan saanut yritystä pohtimaan muuttoa pois Suomesta.

– Haluamme pitää kaikki avainfunktiot, kuten talousosaamisen ja laadun valvonnan suomalaisissa käsissä. Olennaista liiketoimintamme kannalta on myös se, että vaikka hankkeet ovat muualla, teknologia tulee Suomesta. 

Pankki on paras apu

Aloittaessaan toimintansa Greenstream otti pankkikumppanikseen Nordean, jonka kanssa yritys on käynyt läpi monia kehityspolkuja ja konsepteja. Pankin kanssa on pohdittu myös erilaisia rahoitusratkaisuja tietyn kasvuvaiheen tietylle hetkelle. 

– Nordealla on ollut usko siihen, että Greenstreamin tekemisissä on jokin järki, vaikka liiketoiminta on muuttanut muotoaan vuosien varrella, Nykänen sanoo.

Kun suomalainen yritys ryhtyy rahoittamaan hankkeita Kiinassa, koostuu palapeli monesta osasta. Huolehdittavana ovat esimerkiksi rahansiirto paikasta toiseen, erilaiset lupakäytännöt sekä valuuttasuojaukset. Nykäsen mielestä ilman vahvaa rahoituskumppania vastaavan rakentaminen olisi ollut hankalaa, ellei jopa mahdotonta.

– Tämä kaikki vaatii sen, että jollain on pidempi kansainvälisten rahoitusmarkkinoiden tuntemus ja ymmärrys siitä, mitä ollaan tekemässä.

Nordean ulkomaankaupan asiantuntijoiden Antti Toivaisen ja Matti Honkasen mukaan pankin tavoitteena on tuntea asiakas ja auttaa tätä tekemään tiedostettuja riskipäätöksiä.

– Meidän tehtävämme on huolehtia, että asiakas saa tarvitsemaansa tietoa esimerkiksi rahoituksesta, riskienhallinnasta ja maksuliikenteestä, Toivainen kertoo.

– Kun asiakas ottaa vain tiedostettuja riskiä, pystyy pankkikin tarjoamaan paremmin apua ongelmatilanteissa, Honkanen lisää.

Neuvonnan lisäksi pankki tarjoaa vakuutuksia ja takauksia, jotta esimerkiksi maa- ja valuuttariskit pienenevät. 

Pidä kukkarosta kiinni

Kansainvälisille markkinoille suunnatessaan Greenstream on hyödyntänyt ahkerasti kansallista tukiverkostojärjestelmää. Apuna ovat olleet esimerkiksi Team Finland, Finnpartnership ja Tekes.

– Kansallinen tukiverkosto on auttanut meitä kohdemaissa monenlaisissa asioissa, kuten yhteistyökumppanin etsimisessä ja toiminnan rakentamisessa.

Nykänen painottaa myös paikallisen verkoston tärkeyttä. Vahvan kiinalaisen verkoston avulla Greenstream on saanut omat riskinsä sille tasolle, että niiden kantaminen on mahdollista suhteessa tuottoihin.

Itsepäinen yksinään puskeminen on Nykäsen mukaan tuhoon tuomittua.

– Silloin kun Greenstream perustettiin totesimme kahden kumppanimme kanssa, ettemme voi koskaan osata kauhean montaa asiaa hirveän hyvin. Verkoston kautta saamme tarvitsemamme tiedot niiltä, joilla tietoa on.

Suomessa yritykset lähtevät Nykäsen mielestä liian usein selvittämään itse kaikkia ongelmia.

– Se on paras tapa päätyä tilanteeseen, jossa rahat ovat loppu ja ulkomaankauppahaaveet on unohdettava.

Myös Toivainen ja Honkanen kannustavat hakemaan apua eri tahoilta kuten pankilta. 

– Pankin kanssa kannattaa keskustella aikaisessa vaiheessa, jotta mahdollisiin ongelmiin voidaan etukäteen varautua. Voimme neuvoa, mitä olisi hyvä ottaa huomioon esimerkiksi kauppaneuvotteluja käytäessä, Toivainen kertoo. 

Älä käy yöhön yksin

Greenstreamin seuraava selkeä tavoite on yksittäisten investointien koon kasvattaminen. Tällöin kysymykseksi nousee jälleen rahoituksen järjestäminen.

– Rahoitusmallin kehittäminen on tällä hetkellä Greenstreamin suurin kehityskohde. Nykyinen malli, jossa rahoitamme hankkeen osittain omasta taseestamme ja loput lainarahalla, ei välttämättä investointien kasvaessa enää toimi. Mietimme jo nyt Nordean kanssa, mikä voisi olla seuraava vaihe ja miten rahoitusmallia voidaan kehittää eteenpäin.

Ulkomaille suuntaavalle yritykselle Nykäselle on ytimekäs neuvo.

– Älä mene yksin ja neuvottele pankin kanssa. Hyvä verkosto tarjoaa näkyvyyttä ja kasvu vaatii aina rahoittajan.

Suuntana ulkomaat? Lue lisää ulkomaankaupasta.

Teksti: Essi Nummi

Kuvat: Jirina Alanko

Kopioi sivun linkki: