Nokian Neulomo osti Nansolta Nokian tehtaan tekstiililiiketoiminnan. Nuori yritys on nyt matkalla nostamaan perinteisen, mutta kannattamattomana pidetyn trikootuotannon uuteen kukoistukseen.

Nokian juna-aseman kupeessa seisoo suuri, punatiilinen tehdas, joka on nähnyt raideliikennettä ja elämää jo lähes sata vuotta. Nokialle perustettiin vuonna 1921 Nanson tekstiilitehdas, Nokian Kutomo ja Värjäys Oy. Nyt tiloissa on vuokralla Nokian Neulomo, jonka suurten hallien halki toimitusjohtaja Vesa Moisio kulkee tottuneesti.

Kymmenet kärryt täynnä luonnonvalkoista raakaneulosta odottavat siirtymistä eteenpäin värjäämön suuriin sammioihin ja sieltä painoon. Lopulta kone rullaa kankaat isoiksi rulliksi. Viimeistellyistä neuloksista leikataan ihmis- ja robottivoimin kaavojen mukaiset palat. Niistä taas syntyy teollisuusompelijoiden käsissä Neulomon omia sekä alihankkijoiden tilaamia, innovatiivisia neuloksia, tekstiilejä ja valmisvaatteita eettisesti ja vastuullisesti.

Moisio kantaa kädessään pientä, ruskeaa paperipussia, jota koristaa tarra, ’Made in Nokia’. Kaikki Nokialla vuonna 2017 syntyvät vauvat saavat pienen lahjan, jonka on valmistanut Nokian Neulomo – vuotta aiemmin syntynyt nokialainen yritys, joka haluaa vaalia ylpeänä kotimaista tekstiilituotantoa sekä omaa työtään.

Sattuman kautta yhteinen yritys 

Vuoden 2015 syksyllä suomalaiselle tekstiiliteollisuudelle povattiin kuoliniskua. Nanso oli ilmoittanut lopettavansa Nokian tehtaan trikootuotannon. Sen kerrottiin johtavan pahimmillaan 86 henkilön irtisanomiseen Nokialla ja koko tekstiiliteollisuuden kuolemaan Suomessa.

Nokian Neulomo sai alkusysäyksensä sattumasta, kun yrityksen nykyiset osakkaat lukivat tahoillaan uutisia, jotka kuohuttivat sekä suomalaista teollisuutta että pirkanmaalaista yrityskenttää. Ryhmittymä nokialaisia pienyrittäjiä, joilla oli erillisenä yrityksenä lastenvaatebrändi Papu Design sekä ekologisiin ja eettisiin tuotteisiin keskittyvä Weecos-verkkokauppa, olivat yhteydessä Nansoon. He tiedustelivat, olisiko tehtaan toimintaa mahdollista jatkaa.

Pitkän uran elintarviketeollisuudessa tehnyt Moisio taas oli tutustunut tekstiiliteollisuuteen mentoroimalla sisarensa vaatemerkkiä, helsinkiläistä Tauko Designia. Moisio seurasi Nanson tilannetta huolissaan ja oli myös tahollaan yhteydessä Nanson johtoon.

– Nanson toimitusjohtaja sitten totesi, että me kaksi erillistä ryhmittymää olemme samalla asialla ja ehdotti, että tapaisimme, Moisio kertoo.

Tapaaminen Papu Designin ja Weecosin yrittäjien kanssa päättyi toteamukseen, että molemmilla tahoilla on yhtenevät ajatukset tehtaan tulevaisuudesta. Niinpä he päättivät jatkaa projektia yhdessä.

Moisio ja pienyrittäjät perustivat joulukuussa 2015 Nokian Neulomon ja ryhtyivät hakemaan rahoitusta Nanson liiketoiminnan ostamiseen. Moision mukaan myös Nansolle oli selvää, että he edesauttavat liiketoiminnan jatkumista, kun sopiva jatkaja oli löytynyt.

Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty 

Moisio ja muut osakkaat alkoivat Nokian Neulomon nimissä suunnitella tekstiilitehtaan tulevaisuutta. Kuuden osakkaan joukko muodostuu eri ikäisistä eri alojen osaajista. 

– Meillä on koossa hyvä tiimi osakkaita, jotka edustavat erilaista, toisiaan täydentävää osaamista ja kokemusta, Moisio kertoo.

Moisiolla itsellään on vankka tausta teollisuuden parista sekä monipuolisesti kokemusta yrityskaupoista ja -järjestelyistä. Vaateteollisuudesta mukaan lähti pitkän uran tehtaalla tehnyt henkilö, jolla on vahva tuotantotausta. Nuoremmilla osakkailla taas on luontevasti hallussaan muun muassa vaatesuunnittelu, verkkokauppatoiminta sekä sosiaalinen media ja liiketoiminnan testaaminen siellä.

Nokian Neulomon alkuperäisenä suunnitelmana oli alkaa valmistaa alihankintana muiden yritysten tilaamia valmisvaatteita ja puhaltaa näin eloa hiipuvaan, kotimaiseen tekstiiliteollisuuteen. Tekstiilituotanto siirtyi jo yli 20 vuotta sitten pois Suomesta. Koko Pohjoismaissa ei ole enää jäljellä muita vastaavia tehtaita.

Kuluttajat arvostavat lähituotantoa ja me olemme ylpeitä nokialaisuudesta.

Kaiken taustalla on Made in Nokia -ajatus – ylpeys omasta työstä ja paikkakunnasta saa näkyä.

– Kuluttajat arvostavat lähituotantoa ja me olemme ylpeitä nokialaisuudesta, Moisio summaa.

Ajatuksen pohjalla on kuitenkin myös maailmanlaajuinen trendi: vaatevalmistusta siirretään takaisin Eurooppaan ja lähemmäksi loppumarkkinoita. Esimerkiksi Turkin epävakaa tilanne on saanut monet vaatevalmistajat vetäytymään maasta ja siirtämään tuotantonsa Portugaliin tai muualle Eurooppaan.

– Tämä muutos edesauttaa myös Nokian Neulomon kapasiteetin täyttämistä, Moisio kertoo.

Liiketoimintakaupan valmisteluvaiheeseen Nokian Neulomo otti avukseen ulkopuolisen neuvonantajan. Hänen avullaan yritys kävi neuvotteluja myyjän eli Nanson kanssa ja teki valmistelevaa työtä, liiketoimintasuunnitelman ja skenaarioita liiketoiminnan eri näkymistä.

– Kun itse olen ollut yritysjärjestelyissä paljon mukana, pidän sitä normaalina, että pitää ajatella asioita monesta näkökulmasta, yhdistää asioita sovittavien asioiden mukaisesti ja löytää tarvittavat ratkaisut, Moisio kertoo.

Yrityksen rahoitus Nordealta ja Finnveralta

Kun puhelin Tampereen Finnveralla pirahti maaliskuussa, ei yhteydenotto tullut yllätyksenä. Nokian Neulomon halu jatkaa Nanson tehtaan toimintaa Nokialla oli saanut paljon julkisuutta paikallismediassa. 

– Jopa kahvipöytäkeskusteluissa kollegojen kanssa arveltiin, että mahtaakohan tästä tulla hanketta Finnveraan päin, kertoo Finnveran Tiina Nuutila

Finnvera on valtion omistama erityisrahoittaja ja viennin asiantuntija. Finnvera tarjoaa rahoitusta yrityskauppoihin ja sukupolvenvaihdoksiin, sekä yrityksen alkuvaiheeseen, kasvuun ja kansainvälistymiseen. Finnveralla on myös ratkaisuja viennin riskeiltä suojautumiseen.

Kun Neulomo otti yhteyttä Finnveraan, olivat yrittäjät tehneet suunnittelua jo lähes puoli vuotta. Valmistelut olivat jo pitkällä ja näkymät selkeät. 

Uudet yrittäjät kuitenkin olivat sitä mieltä, että siitä olisi tietyillä muutoksilla saatavissa kannattavaa toimintaa.

Finnveralle on aina tärkeää todentaa, että yrityksellä on edellytykset kannattavaan toimintaan.

– Tässä tapauksessa oli mielenkiintoista se, että ainakin median tietojen mukaan Nanso oli lopettamassa kannattamatonta toimintaa. Uudet yrittäjät kuitenkin olivat sitä mieltä, että siitä olisi tietyillä muutoksilla saatavissa kannattavaa toimintaa, Nuutila kertoo.

Nuutilan mukaan Nokian Neulomon kohdalla korostui se, että yrityksen taustalla oli osaava joukko avainhenkilöitä, joilla oli näkemystä, miten liiketoiminnasta tulee jälleen kannattavaa. He olivat tehneet liiketoimintasuunnitelman huolellisesti sekä laatineet laskelmia ja ennusteita aloittavan yrityksen kasvusta ja kehityksestä niin huonoimmassa kuin parhaassa mahdollisessa tapauksessa. Nuutila kuitenkin korostaa, että vaikka huolellisten suunnitelmien tekeminen etukäteen on kannattavaa, ei niiden tarvitse olla valmiita, koska usein hankkeet elävät jatkuvasti.

Myös Nordea tuli keskusteluihin mukaan hyvin pian. Pankin on oltava aina hankkeissa mukana, koska Finnvera on täydentävä rahoittaja. Sata-Hämeen yrityspankista Nordean asiakasvastuulliseksi yhteyshenkilöksi tuli Marjaana Mäkinen. Yhteistyö alkoi tutustumis- ja esittelytapaamisella sekä tutustumalla asiakasyritykseen ja liiketoimintasuunnitelmaan, markkinoihin sekä tulevaisuuden markkinanäkymiin ja kysyntätilanteeseen.

– Tarkoitus on paitsi tutustua yritykseen ja suunnitelmiin, myös selvittää, mitkä ovat pankin mahdollisuudet olla hankkeessa mukana, Mäkinen tiivistää.

Myös Nordean näkökulmasta Nokian Neulomon suunnitelmat olivat kattavia ja osakkaat sitoutuneita. Yrityksellä oli myös riittävä omavaraisuusaste, jolloin yritys on varautunut myös mahdollisiin tappioihin. Niinpä Nokian Neulomo, Finnvera ja Nordea lähtivät yhdessä keskustelemaan sopivasta rahoitusrakenteesta.

Kaupat kahdessa kuukaudessa 

Noin kuukauden kestäneiden keskustelujen jälkeen suunnitelmat olivat selvillä ja luottovalmistelut käynnissä niin Finnveralla kuin Nordeassakin, joten Nokian Neulomo teki rahoitushakemuksen. Samalla Neulomo teki vielä tarkennuksia liiketoimintasuunnitelmaan, aiesopimukseen ja ennusteisiin.

Nuutilan mukaan asiakkailla on joskus virheellinen tieto, että kaiken täytyy olla valmista, kun hakee lainaa, vaikka hakemusta voi hyvin täydentää vielä matkan varrella. Myös Mäkinen kannustaa avaamaan keskustelun jo pelkän hahmotelman kanssa. Kun suunnitelmaa ei ole viety vielä liian pitkälle, molemmat osapuolet pystyvät antamaan enemmän.

Mäkisen mukaan haettavan rahoituksen määrässä on tärkeää olla realistinen. Hän kuitenkin muistuttaa, että jos pankki sanoo, että suunnitelmassa lasketaan liian paljon velkarahan varaan, ei se kuitenkaan automaattisesti tarkoita sitä, etteikö pankki haluaisi olla hankkeessa mukana. Se on vain pankin tapa tuoda esille, että riski on turhan suuri.

– Jos lainaa on paljon, yrityksen voi olla vaikea keskittyä kasvuun ja suunnitelmien toteuttamiseen, kun koko ajan on huoli, miten vastuista pystyy selviytymään, Mäkinen sanoo.

Rahoitusprosessin etenemiselle ei ole yhtä valmista mallia, vaan se vaihtelee asiakkaan tarpeiden mukaan. Niin Nordea kuin Finnverakin pyrkii olemaan yrityksen tukena jo alkumetreillä. Nordeassa ja Finnveralla rahoitusprosessi ei suinkaan ole yhden ihmisen show, vaan taustalla käydään keskusteluja muun muassa eri alojen asiantuntijoiden ja juristien kanssa.

Kun Nokian Neulomo sai lopulta rahoituspäätöksen, elettiin jo kesän kynnyksellä. Kaikkiaan rahoituksen saamiseen meni noin kaksi kuukautta. Nokian Neulomon kannalta rahoitusprosessi sujui mutkattomasti.

– Asiat etenivät hyvin ja päästiin maaliin annetussa ajassa, Moisio summaa.

Yrityskaupat tapahtuvat yleensä hitaasti ja niissä tulee tyypillisesti vastaan erilaisia käänteitä. Nuutila kehottaakin aloittamaan keskustelun Finnveran ja pankin kanssa ajoissa ja varaamaan aikaa.

Mahdollisuus tehdä omia valintoja 

Liiketoimintakauppa Nanson kanssa tehtiin kesäkuussa ja Nokian Neulomon tuotanto alkoi elokuussa 2016. Ensimmäisten kuukausien selkeästi suurimmaksi haasteeksi on osoittautunut ompelimon pieni kapasiteetti. Koska asiakkaat edellyttävät kotimaista valmistusta, pitää suurin kapasiteetti olla juuri ompelimossa eikä esimerkiksi kankaiden värjäämisessä ja painamisessa. Moision mukaan lukuisia ompelimoita on ajettu alas viimeisen viiden vuoden aikana, minkä vuoksi yrittäjät olettivat, että ompelijoita olisi helpommin löydettävissä.

– Me kuitenkin aliarvioimme sen, miten vaikeaa on kasvattaa ompelimon kapasiteettia eli löytää ammattitaitoisia teollisuusompelijoita, Moisio kertoo.

Koska Neulomo ei saanut palkattua uusia ompelijoita niin nopeasti kuin he olivat arvioineet, ennakkomyyntien tuotanto viivästyi reilusti. Tilannetta korjattiin loppuvuoden aikana palkkaamalla toistakymmentä henkilöä ompelimoon. Samaan aikaan värjäämön ja painon ylikapasiteettia jouduttiin purkamaan yt-neuvotteluiden kautta.

Meillä on mahdollisuus tehdä omia valintoja.

Vastoinkäymisten lisäksi ensimmäisten kuukausien aikana on koettu myös onnistumisia. Moisio on esimerkiksi oivaltanut, että Neulomolla on uutena yrityksenä vapaus toimia juuri niin kuin haluaa.

– Meiltä ei odoteta, että toimisimme niin kuin pitkään toimineet yritykset toimivat. Meillä on mahdollisuus tehdä omia valintoja.

Tästä hyvinä esimerkkeinä ovat olleet koe-erien markkinointi sekä mallihaku. Jo keväällä Neulomo teki koe-eriä vaatteista ja testasi niiden markkinointia sosiaalisen median kautta. Koetuotannot vietiin käsistä. Neulomon mallihaussa taas etsittiin täysin tavallisia suomalaisnaisia malleiksi sosiaalisen median kautta. Hakemuksia odotettiin tulevan muutama kymmenen, mutta sen sijaan niitä saatiin yli 800 ja joukossa oli pitkiä kirjeitä ja jopa videoita. Moisio onkin ollut yllättynyt, miten sosiaalinen media on mahdollistanut uutta liiketoimintaa, julkisuutta ja kuluttajaviestintää aivan toisella tavalla kuin perinteisillä yrityksillä.

Tiedostava kuluttaminen kantaa Nokian Neulomoa eteenpäin 

Ompelukoneen neula tikkaa Papu Designin värikkäitä lastenvaatteita. Tehtaalta vaatteet jatkavat matkaansa Weecos-verkkokaupan sekä lukuisten koti- ja ulkomaisten jälleenmyyjien kautta pukemaan pieniä käyttäjiään. Moision mukaan tekstiilialaa hallitseva megatrendi on tiedostava kuluttaminen.

– Yhä suurempi osa kuluttajista tekee tiedostavampia valintoja, kun he valitsevat käyttämiään vaatteita.

Trendi on sama kuin minkä Neulomo kirjasi vuosi sitten suunnitelmiinsa. Tuotannon halutaan olevan paitsi lähellä, myös vastuullista, läpinäkyvää ja luotettavaa. Tästä hyvänä esimerkkinä on juuri lastenvaatteiden valmistus.

– Kuluttajat ostavat mielellään tuotteita, joiden myrkyttömyydestä sekä toimitusketjun eettisyydestä ja ympäristötekijöiden huomioimisesta voi olla varma. He ovat valmiita maksamaan siitä, että brändi on hoitanut hyvin koko toimitusketjun eettisyyden, Moisio kertoo.

Esimerkiksi vuonna 2012 perustetun Papu Designin huikea kasvu on todentanut, että toimijoiden joukossa on aineksia todelliseen menestykseen. Juuri tämän kaltaisia brändejä Nokian Neulomo haluaa palvella tulevaisuudessa ja valmistaa niille vaatteita alihankintana.

Tehtaan tulevaisuus näyttääkin valoisalta. Moision mukaan hankkeen lähtökohdat voi edelleen allekirjoittaa: kysyntä paikalliselle tuotannolle jatkuu eikä merkkejä käänteestä ole. Vaikka merkittävä osa teollisuudesta toimii globaalisti, myös paikallisilla toimijoilla on mahdollisuus menestyä. Tämä on Moision mukaan nähty esimerkiksi elintarviketeollisuudessa, missä myös paikalliselle toiminnalle on sijansa.

– Ihmiset haluavat tietää, mitä he syövät. Tällöin porkkana on enemmän kuin vain porkkana: kuluttajat haluavat tietää, mistä porkkana on kotoisin.

Sama pätee vaatteisiin – ihmiset haluavat tietää, mitä he pukevat päällensä ja mitä laadultaan hyvän ja hyvännäköisen vaatteen taustalla on.

 

Nordea Business Centre palvelee yrittäjiä puhelimitse ympäri vuorokauden. 

Lue lisää Nordean etuohjelmasta yrittäjille.

Aloittava yrittäjä, lue yrityksen rahoittamisesta Finnveran sivuilta.

Teksti: Paula-Maija Wallin

Kuvat: Pinja Nikki

Kopioi sivun linkki: