Turvaaminen kannattaa – näitä hyötyjä henkilövakuutuksesta on yritykselle

Henkilökuljetuksiin erikoistunut palveluyritys Javatrans Oy on vakuuttanut työntekijänsä tapaturman varalta, sillä koskaan ei voi tietää, mitä liikenteessä tapahtuu.

Oli vuoden liukkain päivä Helsingin ydinkeskustassa. Aamuruuhkassa valot vaihtuivat juuri vihreiksi, kun vanhuksia kuljettaneen minibussin perään ajoi iso rekka. Kolme matkustajaa loukkaantui ja kuljettaja Jarmo sai vakavan aivovamman. Aivovamman vuoksi hän joutui työkyvyttömyyseläkkeelle.  

Miten Jarmo selvisi taloudellisesti onnettomuuden jälkeen?

Tarina ei ole tosi, mutta mikäli Jarmo olisi ollut Javatrans Oy:n työntekijä, hän olisi saanut kertasummana 20 000 euroa, jolla hän olisi pystynyt kattamaan kalliita hoitokuluja yksityisellä lääkäriasemalla.

Henkilövakuutus antaa turvaa työntekijälle silloin, kun jotakin odottamatonta tapahtuu.

Räätälöity ratkaisu yrityksen tarpeisiin

Javatrans Oy haluaa panostaa turvaamiseen ja pitää työntekijöistään hyvää huolta. Henkilökuljetuksiin erikoistunut yritys otti Nordea Henkilöturvan* viime syksynä yrityksen 39 työntekijälle.

Henkilöturva on vapaaehtoinen henkilövakuutus, joka täydentää lakisääteistä vakuutusturvaa vakavan sairauden, pysyvän työkyvyttömyyden, tapaturman tai kuoleman varalta.

– Päätös vakuutuksesta tehtiin, kun Tuire Laakkonen, yhteyshenkilömme Nordeasta, otti yhteyttä ja ehdotti vakuutusta, Javatransin omistaja Jari Vanninen kertoo.

Laakkonen kertoo, että henkilöturva on aina yksilöllinen ratkaisu, joka räätälöidään yrityksen tarpeisiin sopivaksi. Yrityksen kulttuuri määrittelee vakuutettavat henkilöt sekä vakuutuskorvauksen määrän.

Javatransin työntekijöille valittiin turva tapaturman aiheuttaman kuoleman, pysyvän työkyvyttömyyden tai pysyvän haitan varalta. Vakuutussummaksi määriteltiin 20 000 euroa, jonka työntekijä tai työntekijän omaiset saavat kertakorvauksena, mikäli työntekijä menehtyy tai menettää työkykynsä pysyvästi tapaturman seurauksena.

Laakkosen mukaan tapaturmaan rajattu vakuutus valittiin, koska työntekijät liikkuvat työkseen ja tapaturma on kaikista todennäköisin.

Edunsaajaksi vakuutukseen voi valita joko pelkän työntekijän tai sekä työntekijän että yrityksen. Jos edunsaajia on kaksi, vakuutussumma jaetaan sovitulla tavalla edunsaajien kesken. Yritys voi käyttää oman osuutensa esimerkiksi uuden työntekijän rekrytointiin ja koulutukseen. Javatrans määritteli edunsaajaksi ainoastaan työntekijänsä, jolloin työntekijät saavat kaiken edun tapaturman sattuessa.

Hyvinvoiva työntekijä on aina etu

Vanninen ajattelee, että vapaaehtoinen henkilövakuutus on yksi keino osoittaa työntekijöille, että heistä pidetään hyvää huolta. Hänen mukaansa Javatransin työtekijät myös arvostavat huolenpitoa.

– Vakuutuksen merkityksen huomaa aivan selvästi. Työilmapiiri on parantunut entisestään ja on syntynyt enemmän me-henkeä. Työntekijöille vakuutus merkitsee sitä, että heitä arvostetaan ja heidät huomioidaan.

Javatrans pyrkii lisäämään työhyvinvointia myös esimerkiksi koulutuksilla, jotka keskittyvät vaaratilanteiden ennaltaehkäisyyn. Taloudellista, ennakoivaa ajotapaa ja onnettomuuksien ennaltaehkäisyä käsittelevissä koulutuksissa painotetaan myös asiakasnäkökulmaa: miltä tuntuu istua kyydissä, jos kuski kaahaa tai tekee äkkijarrutuksen? Kokemus on erityisen tärkeää, kun asiakkaina on lapsia, vanhuksia ja vammaisia.

Laakkonen korostaa, että myös työnantajanäkökulmasta hyvinvoiva työntekijä on aina etu.

– On tärkeää, että tilanteessa, jossa työtekijä joutuu työkyvyttömäksi tai menehtyy, omaiset tai työntekijä itse saavat riittävän korvauksen ja pystyvät hoitamaan esimerkiksi asuntolainan ja muut arjen menot.

Henkilövakuutus sitouttaa ja antaa turvaa

Henkilöturva tuo yritykselle monenlaista hyötyä: työnantajamielikuva paranee, vakuutus sitouttaa työntekijöitä ja vakuutuksesta on työntekijälle taloudellista turvaa.

– Vakuutus on työntekijälle iso etu. Turvaamisen tarve vähenee, kun työnantaja on huolehtinut osasta vakuutustarvetta. Vakuutus myös sitouttaa eri tavalla kuin palkankorotus. Korotus on usein vain pieni summa, mutta vakuutus on voimassa koko ajan, Laakkonen kertoo.

Jos yritys on määritellyt itsensä henkilövakuutuksen toiseksi edunsaajaksi, henkilövakuutuksesta on apua esimerkiksi sijaisen hankkimisessa äkillisesti tapaturman vuoksi sairauslomalle jääneelle työntekijälle. Kun työntekijälle on mahdollista palkata sijainen, yritystoimintaan ei tule viivettä eikä sen myötä myöskään tulonmenetyksiä.  

Kannattaa myös muistaa, että vakuutusmaksut ovat pääsääntöisesti vähennyskelpoisia yrityksen verotuksessa. 

Erilaisten etujen tarjoaminen luo positiivista kuvaa yrityksestä ja voi myös toimia kilpailuetuna työntekijöitä palkatessa. Lue lisää  

Nordea Henkilöturvan myynti on lopetettu lokakuussa 2017. Tarjoamme tilalle Nordea My Life -vakuutusta

Yrittäjällekin voi sattua ja tapahtua. Lue lisää yrittäjän henkilövakuutuksesta.

Henkilöturvassa on neljä erilaista vaihtoehtoa:

1. Turva kuoleman varalta

Edunsaaja, esimerkiksi puoliso, saa korvauksen kertasummana, mikäli työntekijä menehtyy. Edunsaaja voi käyttää kertasuorituksen haluamallaan tavalla.

2. Turva vakavan sairauden varalta

Jos työntekijä sairastuu esimerkiksi syöpään, hän saa summan kertakorvauksena. Summan voi käyttää haluamallaan tavalla.   

3. Turva pysyvän työkyvyttömyyden varalta

Kertakorvaus sairauden tai tapaturman aiheuttamasta pysyvästä työkyvyttömyydestä auttaa selviytymään arjen menoista muuttuneessa elämäntilanteessa.

4. Turva tapaturman aiheuttaman kuoleman, pysyvän työkyvyttömyyden tai pysyvän haitan varalta

Kertakorvauksen saa, mikäli työntekijä kuolee tai menettää pysyvästi työkykynsä tapaturman seurauksena. Pysyvä haitta voi olla esimerkiksi toisen silmän sokeutuminen. 

Teksti: Mari Ihalainen

Kuvat: Pinja Nikki

Kopioi sivun linkki: