Startup-kiihdyttämö antaa tilaa ideoinnille

Jatkuvat työmatkat ja niihin liittyvät matkalaskut toimivat kipinänä Erno Tauriaisen startup-yritykselle. Seuraava tavoite on päästä kehittämään mobiilisovellusta yhdessä Nordean kanssa Startup-kiihdyttämössä.

Kymmenen sentin kuittipino oli Erno Tauriaisen tavallisin tuliainen ulkomaan työmatkoilta. Pelkkä kuittien kerääminen työpöydän täytteeksi ei kuitenkaan riittänyt, vaan reissujen jälkeen kuittien summat oli vielä eriteltävä matkalaskuiksi. Kun matkapäiviä kertyi vuodessa suunnilleen 150, kuittien erittelyyn paloi aikaa tuntitolkulla.

Loputon kuittirumba sai yrittäjän miettimään, miten matkalaskujen tekemistä voisi yksinkertaistaa ja näin helpottaa reissutyöläisen elämää.

Ketteryyttä ja kustannussäästöjä

Tauriainen alkoi tutkia, minkälaisia valmiita tuotteita markkinoilla oli ongelman ratkaisemiseksi. Kävi nopeasti ilmi, että innovatiivisille ja ketterille ratkaisuille oli tilaa.

– Huomasin, että kaikki matkalaskuohjelmistot ovat aika kömpelöitä käyttää ja niiden pitäisi olla koko firman käytössä, Tauriainen kertoo.

Perinteisesti yritys ostaa isolla rahalla käyttöönsä matkalaskuohjelmiston, jota työntekijöiden täytyy mukisematta käyttää. Tauriainen yhtiökumppaneineen taas halusi lähteä liikkeelle täysin vastakkaisesta näkökulmasta tarjoamalla maksuttoman mobiilisovelluksen suoraan työntekijän käyttöön.

Syntyi idea SPENT-sovelluksesta, joka helpottaa työntekijän elämää automatisoimalla matkalaskujen ja -kulujen keräämisen suoraan korttimaksuista mobiililaitteeseen. Kun sovellukseen yhdistää luottokortin, se tunnistaa kyseisellä kortilla tehdyt ostot, jotka voi tilittää eteenpäin matkalaskuksi kirjanpitäjälle helposti suoraan puhelimen näytöltä.

Kotimaista mobiiliosaamista Amerikan markkinoille

Heti alusta alkaen Tauriaiselle oli selvää, että sovelluksen päämarkkina-alue on Yhdysvalloissa, missä 49 miljardin dollarin matkalaskubisnes kasvaa vuosittain. Tilaa kasvulle riittää, sillä valtaosa amerikkalaisista yrityksistä tekee Tauriaisen mukaan edelleen matkalaskut hyvin pitkälti käsin, mikä ei ole kovin kustannustehokasta.

– Yhden matkalaskun keskimääräinen hinta on yritykselle tutkimuksen mukaan noin 15 dollaria, kun siihen lasketaan työntekijän, hänen esimiehensä sekä kirjanpitäjän käyttämä aika, Tauriainen summaa.

Idea eteni prototyypistä valmiiksi tuotteeksi vajaassa vuodessa. Kesällä 2014 Tauriainen perusti yhdessä hollantilaisen yhtiökumppaninsa Koos Berkhoutin kanssa Receiptless Softwaren. Vaikka sovelluksen päämarkkinat sijaitsevat Atlantin takana, missä myös emoyhtiö Receiptless Software Inc sijaitsee, sovelluksen tuotekehityksestä vastaa tytäryhtiö Receiptless Software Oy:n kymmenenhenkinen tiimi Oulussa.

Receiptless Software on saanut näkyvyyttä muun muassa pääsemällä mukaan Visa Europe Collab -ohjelmaan, johon valitut yrityksen pääsevät kehittämään innovaatioitaan yhdessä luottokorttijätin kanssa. Yritys suunnittelee seuraavaksi yhteistyötä pankkien kanssa, mistä syystä se myös hakee mukaan Nordean ja Nestholman järjestämään Startup-kiihdyttämöön. 

Finanssimaailma muutoksen kourissa

Receiptless Software on hyvä esimerkki finanssitoimialan kohtaamasta muutoksesta. Yrityksen kaltaiset uudet toimijat tuovat markkinoille digitaalisia palveluita ja sovelluksia, jotka liittyvät muun muassa maksamiseen, rahoitukseen ja oman talouden hallintaan – aiheisiin, jotka ovat aiemmin olleet pankkien hallinnassa.

– Jos katsotaan, mitä on tapahtunut media-alalla painetun printtimedian muuttuessa digitaaliseksi mediaksi, niin samankaltainen siirtymä on tapahtumassa myös finanssitoimialalla, Jussi Mekkonen Nordeasta summaa.

Muutoksen juna on siis jo liikkeellä ja perinteinen konttorikeskeisyys väistyy digitaalisuuden tieltä. Vauhti on kova ja pankin on reagoitava nopeasti pysyäkseen muutoksessa mukana. Nordean ja Nestholman järjestämä Startup-kiihdyttämö onkin Mekkosen mukaan yksi toimenpiteistä, joilla pankki kehittää digitaalista osaamistaan. 

Mekkonen kertoo, että suurimpana syynä kiihdyttämön järjestämiseen on halu oppia startup-yrityksiltä yhteistyön kautta sekä haastaa myös pankin omia tuoteyksiköitä ja asiantuntijoita ajattelemaan asioita uudella tavalla. Vastavuoroisesti Nordea haluaa tarjota startupeille mentoroinnin kautta oman alansa asiantuntijaosaamista tuotekehityksen tueksi.

Tavoitteena onkin Mekkosen mukaan muodostaa pankin ja startupien välille innovaatiorajapinta, missä ideat lentelevät molempiin suuntiin ja lopputuloksena syntyy uusia liiketoimintamalleja, palveluita tai tuotteita.

Mekkonen kertoo, ettei innovaatioita haluta rajata muutoin kuin sillä, että niiden tulisi jollain tapaa olla hyödynnettävissä pankin liiketoiminnassa.

– Haluamme jättää ideoinnille paljon tilaa, Mekkonen linjaa.

Hän toivookin näkevänsä startup-yritysten joukossa jotain aivan uutta.

– Esimerkiksi sellaisia startupeja, jotka ovat tehneet ratkaisuja vaikkapa jollekin toiselle toimialalle ja jotka alkaisivat nyt miettiä, miten sama logiikka voisi olla sovellettavissa finanssialalle.

Osaamista, asiantuntemusta ja tuoretta ajattelua

Mikäli Receiptless Software tulee valituksi mukaan Startup-kiihdyttämöön, Tauriaisen suurin toive on saada tekniset rajapinnat auki sovelluksen ja pankin järjestelmien välillä. Tällöin korttimaksudata saadaan liikkumaan nopeammin pankilta sovellukseen.

– Jos tällä hetkellä data saadaan vartin tai puolen tunnin viiveellä, niin suorassa yhteistyössä pankin kanssa se saadaan sillä sekunnilla, kun korttimaksu tapahtuu. Nopeus on tässä pääasia, Tauriainen kertoo.

Vastavuoroisesti Receiptless Software voisi Tauriaisen mukaan tarjota Nordealle useamman vuoden tutkimustyötä matkalaskuliiketoiminnasta, ketterän ja osaavan tiimin, käyttäjäläheisen näkökulman sekä tuoretta ajattelua ”laatikon ulkopuolelta”.

Pääseminen mukaan Startup-kiihdyttämöön ratkeaa syksyn aikana. Kehitettiinpä SPENT-sovellusta jatkossa yhdessä pankin kanssa tai ei, sovelluksen käyttötarve on sama kaikkialla: korttimaksudatan kerääminen ja lajittelu sekä sitä kautta työntekijän arjen helpottaminen. Receiptless Software on kuittipino kerrallaan lähempänä tavoitettaan.

Startup-kiihdyttämö

Mikä? Nordean ja Nestholman ensimmäistä kertaa järjestämä startup-ohjelma, jossa 10–15 startup-yritystä innovoi uusia digitaalisia palveluja asiakkaille.

Missä? Ohjelmaan valitut startup-yritykset työskentelevät kolmen kuukauden ajan Nordean tiloissa Helsingin Vallilassa.

Milloin? Hakuaika on käynnissä 25.9.2015 asti. Ohjelma käynnistyy marraskuussa 2015.

Lue lisää Startup-kiihdyttämöstä

Teksti: Paula-Maija Wallin

Kopioi sivun linkki: