Mitä työntekijän palkkaaminen maksaa?

Työntekijästä yrittäjälle aiheutuvat kustannukset ovat muutakin kuin työntekijän tilille napsahtava palkka. Suomen Yrittäjien ekonomisti Petri Malinen avaa, mitä uuden työntekijän palkkaaminen tarkoittaa yrittäjän kannalta. 

Mitä yrittäjän tulee huomioida harkitessaan ulkopuolisen työntekijän palkkaamista? 

Ensimmäistä työntekijää palkatessa tulee yrittäjän käydä läpi, mitä siirtyminen työnantajaksi tarkoittaa. Se vaatii uudenlaisia ominaisuuksia yrittäjältä, ja on tärkeää ymmärtää, mihin on ryhtymässä. Kynnys palkata työntekijä on iso sekä henkisesti että taloudellisesti. On tärkeää arvioida alan markkinoiden kehittymistä sekä miettiä tarkkaan, mihin tehtävään ensimmäinen ulkopuolinen työntekijä kannattaa palkata. 

Mistä työnantajan maksut koostuvat?

Työntekijän bruttopalkan lisäksi työnantajan maksut koostuvat eläkemaksusta, sosiaaliturvamaksusta, pakollisista vakuutusmaksuista sekä työttömyysvakuutusmaksusta.

Työehtosopimukset puolestaan määrittävät lomarahan kertymisen sekä muita sosiaalikuluja, kuten perhevapaiden kulut. Työehtosopimuksissa on paljon eroja, ja eri toimialoilla on erilaisia palkkarakenteita. Alasta riippuen työnantajalle saattaa kertyä esimerkiksi työturvallisuuteen, koulutukseen tai työvaatteisiin liittyviä kuluja.

Mikä on todellinen, työntekijästä yrittäjälle aiheutuva kulu?

Suomalaisen palkansaajan kuukausittainen keskiansio on 3 300 euroa. Sivukulut huomioiden työnantajan maksama summa on noin 4 380 euroa. Päälle kertyy vielä työaikaa vähentäviä kuluja, kuten vuosilomat ja erilaiset arkivapaat. Nämä huomioituna kustannukset työpanosta kohden nousevat noin 4 950 euroon kuukaudessa. Eli palkansaajan 3 300 euron bruttopalkasta työnantajan bruttokustannus on keskimäärin 4 950 euroa.

Kuinka paljon yrityksen liikevaihdon tulee kasvaa, jotta työntekijän palkkaaminen kannattaa?

Yrittäjän näkökulmasta työntekijästä aiheutuva bruttokustannus pitäisi olla lisämyyntiä, jotta uuden työntekijän palkkaaminen ei vie yrityksen taloutta pakkasen puolelle. Bruttokustannuksen päälle tulee laskea myös mahdollinen kate ja sen päälle vielä arvonlisävero. Jotta työntekijän palkkaaminen on yrittäjän näkökulmasta kannattavaa, tulee myynnin olla palkkakustannusta suurempi. 

4 950 euron esimerkkilaskelman mukaan yrittäjän pitäisi vuodessa lisätä myyntiä vajaat 74 000 euroa pystyäkseen maksamaan työntekijän palkkakustannukset. Jotta työntekijän palkkaaminen on taloudellisesti järkevää, tulee summaan lisätä myös kate sekä tavoiteltava voitto.

Onko työntekijän palkkaamisesta aiheutuvaa riskiä mahdollista pienentää?

Kokopäiväisen ihmisen palkkaaminen maksaa vuodessa huomattavan summan. On todella tärkeää miettiä ja laskea, että se on kannattavaa. Kokopäiväisen työntekijän sijaan voi palkata myös osa-aikaisen työntekijän. Ensimmäisen työntekijän palkkaamisessa korostuu myös rekrytoinnin onnistuminen: se, että työntekijä on sopiva ihminen yritykseen ja kyseiseen työtehtävään.

Voiko työntekijän palkkaamiseen saada tukea?

Työttömän henkilön palkkaamiseen on mahdollista saada palkkatukea. Palkkatuki kattaa yrittäjän kokonaispalkkakuluja. Palkkatuen määrä ja kesto riippuvat tuella palkattavan henkilön työttömyyden kestosta. Esimerkiksi alle 12 kuukautta työttömänä olleen palkkaamiseen palkkatukea myönnetään 30 % enintään kuuden kuukauden ajaksi.

Toinen vaihtoehto on ottaa henkilö oppisopimuskoulutukseen. Oppisopimuskoulutus ei kuitenkaan sovi, mikäli haetaan valmiiksi ammattitaitoista työntekijää.

Kaipaatko vinkkejä yritystoimintaasi? Hyödynnä työkalut täältä.

Ota yhteyttä Nordea Yrityspalveluun 0200 2121 (pvm/mpm), ja varaa aika tapaamiseen.

Henkilövakuutuksesta kilpailuetua

Henkilövakuutus on kilpailuetu työntekijöitä palkatessa.

Lue, miten yritys voi tarjota työntekijälle rahapalkan lisäksi myös muita etuja

Teksti: Riikka Karppinen

Kuvitus: Ville Korhonen

Kopioi sivun linkki: