Kimppaomistamisen kiemurat

Kaverin mälläämä matkailuauto tai talkoohommista luistava lusmuilija – niistäkö on yhteisomistaminen tehty? Lue vinkit, mitä kannattaa huomioida yhteisomistuksessa, jotta vältät tarpeettomat mutkat matkassa.

Yhteisomistaminen kannattaa, kun esineen tai asian hinta on korkea ja sen hankkiminen pelkästään omaan käyttöön olisi kallista tai jopa mahdotonta. Yhteisomistukseen hankitaan usein esimerkiksi kesämökkejä, autoja, pienlentokoneita, veneitä ja hevosia.

Kun ostos tehdään porukalla, on mahdollista hankkia arvokkaampi ja näin usein myös laadukkaampi tai suurempi kohde.

Kolikolla on kuitenkin kääntöpuolensa. Yhteisomistus vaatii eri tavalla yhteistyötä ja jaettua vastuuta kuin yksin omistaessa. Lue alta vinkit, miten vältät yhteisomistuksen yleisimmät ongelmatilanteet.

Puuttuvat pelisäännöt

Risto, Tuomas ja Noora omistavat yhdessä moottoriveneen. Sen käytöstä on laadittu tarkka vuorolista, jota kaikki noudattavat. Myös laituripaikka, vakuutus sekä muut järjestelyt ovat kunnossa. Eripuraa kuitenkin syntyy joka kevät ja syksy veneen huoltotöiden koittaessa. Koska Risto on käsistään kätevä ja Noora muuten vain toimelias, Tuomas jättäytyy mieluusti taka-alalle ja kummasti talkooviikonlopuille osuukin aina muuta ohjelmaa. Noora ja Risto eivät katso hyvällä Tuomaksen lusmuilua.

Vinkki: Ennalta sopimisen tärkeyttä ei voi yhteisomistuksessa korostaa liikaa. On hyvä keskustella erilaiset tilanteet läpi ja kirjata paperille, miten ne hoidetaan yhdessä. Tuomas ei voi vain olettaa, että Risto ja Noora hoitavat huollot vuodesta toiseen, koska he ovat hoitaneet ne ennenkin. Yhteisissä pelisäännöissä voidaan esimerkiksi sopia Tuomaksen hoidettavaksi tulevat tehtävät, jos hän ei osallistu kevät- ja syyshuoltoihin.

Omaisuuden vahingoittuminen

Neljä kaverusta, Matti, Joonas, Valtteri ja Patrik, omistavat yhdessä matkailuauton. Kenelläkään heistä ei olisi varaa omistaa sitä yksin eikä sille olisi käyttöä koko vuodeksi. Autovakuutus on Matin nimissä. Syksyllä Joonas ja Patrik lähtevät kalareissulle Pohjois-Norjaan. Mutkaisilla tunturiteillä Joonas kolhaisee auton kiveen väistäessään yhtäkkiä tielle rynnännyttä poroa. Auton kyljestä lähtee maalia ja kurttuun mennyt pelti vaatii oikomista. Vaikka Matti ymmärtää, etteivät kaverit mällänneet autoa tahallaan, menetetyt bonukset harmittavat.

Vinkki: Elämässä sattuu ja tapahtuu, joten myös yhteisomistuksessa on vakuutusten tärkeää olla kunnossa. Pelisääntöjä laatiessa tulee sopia, kenen nimiin vakuutus otetaan ja miten sen kanssa menetellään vahingon sattuessa. Esimerkiksi autovakuutuksesta kertyvät bonukset ovat henkilökohtaisia ja ne kertyvät sille, jonka nimissä vakuutus on.

Yhteisomistamisen purku

Kolme pariskuntaa omistaa yhdessä purjeveneen Kreikan saaristossa. Yksi pariskunnista eroaa ja he haluavat osuutensa pois kimppaveneestä. Kaksi muuta pariskuntaa eivät ole valmiita lunastamaan kolmannen pariskunnan osuutta veneestä, mutta eivät halua, että koko vene myydään.

Vinkki: On tärkeää sopia etukäteen myös siitä, miten omasta osuudestaan voi tarpeen tullen luopua. Kun asiasta voidaan sopia ilman lainopillista apua vältytään myös ylimääräisiltä kuluilta. Yhteisomistajat eivät luonnollisesti voi myydä yhteisestä esineestä kuin oman osuutensa eivätkä myöskään vaatia, että joku toinen omistajista lunastaisi hänen osuutensa. Jos osuudelle ei löydy ostajaa eivätkä muut omistajat halua lunastaa osuutta, voidaan päätyä hankalaan tilanteeseen. Pahimmassa tapauksessa yhteisomistajan on haettava käräjäoikeudelta yhteisomistussuhteen purkamista oman osuutensa erottamiseksi. Jos jakaminen ei ole mahdollista, se aiheuttaisi suhteettoman kalliita kustannuksia tai alentaisi huomattavasti esineen arvoa, oikeus voi yhteisomistajan vaatimuksesta määrätä esineen myytäväksi yhteisomistussuhteen purkamista varten. Tällöin esineen myymisestä ja kauppahinnan jakamisesta huolehtii tarvittaessa oikeuden määräämä uskottu mies.

Kimppaomistamisen muistilista

  • Yhteisomistuksesta irtautuminen ei ole yhtä helppoa kuin esineen tai asian myyminen yksin. Mieti siis tarkkaan ennen kuin ryhdyt yhteisomistukseen. Oletko valmis sitoutumaan pidemmäksi ajaksi juuri kyseiseen esineeseen kyseisten omistajien kesken?
  • Seikkaperäiset pelisäännöt eivät ole epäluottamuslause, vaan järkevää tehdä. Sopikaa näin ollen mahdollisimman moni asia etukäteen kirjallisesti, vaikka niiden toteutuminen ei näyttäisi edes todennäköiseltä. Kirjalliset pelisäännöt varmistavat esineen käytön ja hoidon kaikkia tyydyttävällä tavalla.
  • Laatikaa pelisäännöt myös vähäpätöisiltä tuntuvista käytännönasioista, kuten siivouksesta ja sen tasosta, varaosista, huolloista sekä ylläpito- ja korjauskuluista.
  • Sopikaa käyttövuoroista ja niiden muuttamisesta. Helpointa on tehdä yhteinen kalenteri, johon vuorot on merkitty ja kierrättää vuoroja vuodesta toiseen.
  • Yhteisomistus vaikuttaa muun muassa vakuutuksiin, veroihin ja muihin maksuihin. Esimerkiksi vakuutuksista kertyvät bonukset ovat henkilökohtaisia ja kertyvät sille, jonka nimissä vakuutus on. Jos omaisuus vahingoittuu ja vakuutusta joudutaan käyttämään, menettää vakuutuksenottaja bonukset.
  • Sopikaa myös yllättävien maksujen hoitamisesta. Hyvä idea on kerätä esimerkiksi etukäteen vararahastoa yllättävien tilanteiden hoitamiseen.
  • Määritelkää, miten esimerkiksi huoltotöihin käytetty oma aika huomioidaan. Jos yksi hoitaa esimerkiksi veneen laskun keväällä ja noston syksyllä, voidaan hänen työpanoksensa huomioida jossain muussa tehtävässä. Vaihtoehtona on myös teettää kaikki huolto- ja korjaustyöt ulkopuolisella henkilöllä.
  • Toiveet ja mieltymykset voivat ajan myötä muuttua. Jos näin käy, muuttakaa pelisääntöjä yhdessä.

Juttua varten on haastateltu Jukka Koskea Nordeasta.

Lisätietoa vakuutuksista löydät täältä.

 

 

Teksti: Paula-Maija Wallin

Kopioi sivun linkki: