Vastuullinen sijoittaminen kasvattaa suosiotaan suomalaisten keskuudessa

Vastuullisesti toimiva yritys hallitsee usein muita paremmin riskejä ja tuo sijoittajalle vakaamman tuoton pitkällä aikavälillä. Suomalaiseen ajatteluun vastuullisuus sopii hyvin.

Vastuullisessa sijoittamisessa sijoittajat suosivat yrityksiä, jotka noudattavat hyviä hallintotapoja ja hoitavat ympäristöön ja sosiaaliseen vastuuseen liittyvät asiat jopa paremmin kuin laki edellyttää.

Viime vuosina vastuullisen sijoittamisen suosio on kasvanut eri puolilla maailmaa. Nyt se on lyönyt itsensä läpi myös Suomessa.

– Suomalaiseen ajattelutapaan vastuullisuus sopii hyvin. Täällä sijoittajat arvostavat läpinäkyvyyttä, tasa­-arvoa, demokratiaa ja luontoa, Nordean vastuullisen sijoittamisen asiantuntija Antti Savilaakso sanoo.

Julkisuudessa käytävä keskustelu yritysvastuusta, ilmastonmuutoksesta ja muista kestävän kehityksen teemoista lisää vastuullisen sijoittamisen suosiota. Sen sijaan taloussuhdanteilla on suhteellisesti vähemmän vaikutusta.

Vastuullista sijoittamista painottavat sijoittajat ovatkin tutkimusten mukaan hieman muita pitkäjänteisempiä. He eivät luovu sijoituskohteistaan yhtä nopeasti kuin muut.

Vastuulliset periaatteet ohjaavat Nordean rahastoja

Nordea allekirjoitti vuonna 2007 YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteet ensimmäisenä pohjoismaisena pankkina. Nordea sitoutui siihen, että ottaa sijoituspäätöksissään huomioon sijoituskohdeyhtiöiden tavan hallita ympäristöön, sosiaaliseen vastuuseen ja hyvään hallintotapaan liittyvät kysymykset.

Siitä lähtien ulkopuolinen konsulttiyhtiö on arvioinut kaikki Nordean rahastojen sijoituskohteet kahdesti vuodessa vastuullisen sijoittamisen näkökulmasta. Jos yhtiöiden toiminnasta löytyy huomautettavaa, Nordea keskustelee asiasta kyseisen yhtiön kanssa ja pyrkii vaikuttamaan siten, että ongelma korjattaisiin.

Pohjoismaiden suurin rahastoyhtiö pääsee kohtuullisen hyvin keskustelemaan yhtiöiden kanssa. Vaikutusmahdollisuudet riippuvat esimerkiksi omistusosuudesta, yhtiön koosta ja myös siitä, miten syvään juurtuneet yhtiön käytännöt ovat. Vuoropuhelua helpottaa se, että pörssiyhtiöissä ymmärretään jo hyvin, miten suuri merkitys toiminnan vastuullisuudella on liiketoiminnalle.

Vastuullinen omistaja on aktiivinen

Nordea Funds seuraa aktiivisesti sijoituskohteidensa toimintaa ja käyttää omistuksen tuomaa äänivaltaa. Esimerkiksi viime keväänä rahastojen edustajat kävivät yli sadassa pohjoismaisessa yhtiökokouksessa.

– Tämä on omistajan oikeus – ja jopa velvollisuus. Tavoitteena on pyrkiä kasvattamaan rahasto-osuuksien omistajien tuottoa, Nordea Fundsin toimitusjohtaja Jari Kivihuhta toteaa.

Yrityksille vastuullisuus näkyy taseessa, ja se tuntuu konkreettisesti myös sijoittajan tuotoissa.

– Opimme koko ajan lisää siitä, miten esimerkiksi vesitehokkuus ja asianmukainen verojen maksu näkyvät yhtiön arvossa. Nordea oli Suomessa ensimmäisten joukossa palkkaamassa vastuullisen sijoittamisen ammattilaisia, ja siksi olemmekin jo pitkällä, kertoo Savilaakso.

Pohjoismaisille yhtiöille kiitosta

Pohjoismaissa yhtiöiden toiminta on useimmiten hyvässä kunnossa.

– Suomalaiset pörssiyhtiöt ovat maailman parhaita huolehtimaan ympäristökysymyksistä, ja perinteisesti täällä on hyvin vähän korruptiota. Ongelmia voi tulla silloin, kun laajennutaan ulkomaille ja toimintaympäristö tuottaa yllätyksiä, Savilaakso sanoo.

Suurimman osan ongelmista voi Antti Savilaakson mukaan kuitenkin taklata hyvällä valmistautumisella ja suunnittelulla.

Tiedon ja sääntelyn lisääntyminen vaikuttavat ihmisten kulutuskäyttäytymiseen ja yritysten tuloksiin. Sijoittaminen on kokenut todellisen mullistuksen.

– Nelisenkymmentä vuotta sitten markkina-arvosta jopa 90 prosenttia saattoi muodostua yrityksen taseen perusteella. Nyt luvut ovat lähes päinvastaiset ja suurin osa markkina-arvosta heijastelee tulevaisuuden odotuksia. Arvonmääritys on nykyään erilaista, Savilaakso toteaa.

Teksti: Matti Remes

Teksti: Johanna Paasikangas-Tella

Kopioi sivun linkki: