Termi tutuksi: Sijoitusobligaatio

Tässä juttusarjassa tehdään taloussanastoa tutuksi.

Sijoitusobligaatio?

A) Sijoituskohde, jonka tuotto on sidottu ennalta määrätyn kohde-etuuden kehitykseen.

B) Lupa, jota asiakas voi anoa pankilta sijoittamisen aloittamiseen. 

Oikea vastaus: A

Sijoitusobligaatio on sijoituskohde, jonka tuotto on sidottu ennalta määrätyn kohde-etuuden kehitykseen. Kohde-etuus voi olla esimerkiksi osake- tai raaka-aineindeksi, osakekori tai vaikkapa markkinakorko. Sijoitusobligaatiosijoituksen nimellispääoma eli summa, minkä olet alun perin obligaatioon sijoittanut, palautetaan eräpäivänä riippumatta siitä, nouseeko vai laskeeko kohde-etuuden arvo. Mahdollista ylikurssia eli lainan nimellisarvon ylittävää merkintähintaa ei kuitenkaan palauteta.

Joukkolainoihin liittyy riski liikkeeseenlaskijan eli pankin takaisinmaksukyvystä. Sijoittaja voi liikkeeseenlaskijan maksukyvyttömyyden takia menettää sijoittamansa pääoman sekä mahdollisen tuoton osittain tai kokonaan.

Pääomaturvattu sijoittaminen on riskinkaihtajan valinta 

Jos kaihdat riskiä ja vaakakupissasi painaa eniten se, että sijoitusomaisuutesi on markkinatilanteesta riippumatta turvassa, sopii pääomaturvattu sijoittaminen mitä luultavimmin osaksi sijoitusvarallisuuttasi. Sijoitusobligaatiot tarjoavat nimellispääomalle eli sijoituksiin laitetulle pääomalle turvaa, samalla kun ne sisältävät mielenkiintoisia tuottomahdollisuuksia.

– Tyypillinen pääomaturvattuihin obligaatioihin sijoittava henkilö on tilisäästäjä, joka haluaa tavoitella tilisäästöille parempaa tuottoa osakesijoituksia pienemmällä riskillä, kertoo sijoitustuotteiden asiantuntija Ville Tiainen Nordeasta.

Myös riski on rajattu, kun nimellispääoma on turvattu. Kun teet sijoituksen, tiedät, mikä sijoituksesi riski on. Sijoittaja voi menettää sijoittamansa pääoman sekä mahdollisen tuoton osittain tai kokonaan vain, jos pankki on maksukyvytön.

Sijoitusobligaation juoksuaika voi olla esimerkiksi kuusi vuotta, mutta sen voi myydä tarvittaessa pois minä tahansa pankkipäivänä. Jos sijoittaja myy sijoituksen jälkimarkkinoilla ennen eräpäivää, takaisinostohinta voi olla yli tai alle nimellisarvon.  Sijoituksen arvo voi siis sijoitusaikana vaihdella, mutta obligaation eräpäivänä siihen sijoitettu nimellispääoma palautetaan riippumatta siitä nouseeko vai laskeeko kohde-etuuden arvo. Mahdollista ylikurssia eli nimellispääoman ylittävää obligaation hintaa ei kuitenkaan palauteta.

Sijoitusobligaation mahdollisuudet kiinnostavat suomalaisia 

Tiainen kertoo sijoitusobligaatioiden suosion kasvaneen ja niiden myynti on noussut noin 40 % vuodentakaisesta.

– Kiinnostuksen taustalla on varmasti se, että osakekurssit ovat nousseet hyvin pitkään. Jotkut uskovat osakekurssien nousevan edelleen maltillisemmalla tahdilla, mutta uskovat myös laskun olevan mahdollinen seuraavien 5–6 vuoden aikana. Tällaiseen näkemykseen yksi sijoitusvaihtoehto on obligaatio, Tiainen kertoo.

Jos siis osakekurssit jatkavat nousuaan, olet pääomaturvattuun sijoitusobligaatioon rahansa laittaneena edelleen nousussa mukana. Jos taas osakekurssit alkavat laskea, on sijoituksessasi suoja, jonka turvin saat nimellispääoman pois obligaation eräpäivänä.

Tosielämän esimerkkinä Tiainen mainitsee Venäjän ja Itä-Euroopan markkinat ja viisi vuotta sitten tehdyt sijoitukset kyseisille markkinoille. Venäjän osakemarkkinat ovat laskeneet lähtöhetkestä noin 30 prosenttia.

– Tässä on yksi elävän elämän esimerkki siitä, miten eri sijoitusmuodot käyttäytyvät, kun sijoituskohde eli tässä tapauksessa osakemarkkinat laskevat. Jos olisit tehnyt noin viisi vuotta sitten suoran osake- tai rahastosijoituksen, niin olisit tällä hetkellä tappiolla noin 30 prosenttia, mutta obligaatiolla olisit aikalailla omillasi, Tiainen kertoo.

Lue lisää sijoitusobligaatioista 

 

Hallitse riskiä hajauttamalla

Vievätkö pörssikurssien arvonvaihtelut yöunesi vai nautitko jännityksestä? Tärkeintä on kummassakin tapauksessa tehdä sijoitussuunnitelma oman riskinottokyvyn mukaan. Lue lisää

Teksti: Paula-Maija Wallin

Kuvitus: Ville Korhonen

Kopioi sivun linkki: