Sijoitusriskien hallinnan ABC

B niin kuin beta, H niin kuin hajautus, K niin kuin korrelaatio ja V niin kuin volatiliteetti. Ovathan nämä neljä riskienhallinnan aakkosta käytössä myös sinun salkussasi?

Sijoituskielessä riski tarkoittaa sijoituksen tuoton vaihtelua. Mitä suurempaa vaihtelu on, sen suurempi on riski. Riskienhallinnan työkalut tähtäävät tämän vaihtelun voiman ja laajuuden hallitsemiseen sijoitussalkussa.

Piensijoittajan kannalta tärkeintä on oman salkun sisällön ja sen käyttäytymisen tunteminen. Salkkua kannattaa tarkastella kokonaisuutena. Yksittäisten sijoitusten tuottoa tuijottaessa ei saa kokonaiskuvaa koko salkun toiminnasta.

Riskienhallinnan tunnusluvut kertovat, millaisiin tuotonvaihteluihin kannattaa varautua, miten salkku reagoi markkinoiden liikkeisiin, ja millaiset muutokset kuuluvat salkun normaaliin käytökseen. Mittarit auttavat pienentämään salkun riskiä, mutta niiden ymmärtäminen vähentää myös vääristä johtopäätöksistä johtuvien virheiden vaaraa.

Hajauttaminen tarkoittaa sijoitussalkun arvon jakamista useiden eri sijoituskohteiden kesken. Harkittu ja huolellinen hajauttaminen on sijoittamisen riskienhallinnan A ja O. Maantieteellinen hajauttaminen on sijoitusten jakamista eri maihin, maanosiin ja markkina-alueille, omaisuuslajipainotus taas sijoittamista samaan aikaan esimerkiksi osakkeisiin, korkoihin ja valtionlainoihin. Hajauttaa voi myös ajallisesti.

Volatiliteetti on sijoituksen tuoton vaihtelun laajuus. Volatiliteettiarvo ilmaisee haarukan, johon vaihtelun on kahtena vuotena kolmesta osuttava. Yksi vuosi kolmesta voi tuoda tätäkin suuremman tai pienemmän tuoton. Jos sijoituksen arvioitu tuotto on esimerkiksi 7 prosenttia ja volatiliteetti 20 prosenttia, se tarkoittaa, että kahtena vuotena kolmesta sijoituksen tuotto vaihtelee –13 prosentin ja +27 prosentin välillä.

Korrelaatio kuvaa sitä, kuinka tarkasti kahden eri sijoituksen tai vaikkapa omaisuuslajin tuotot seuraavat toistensa liikkeitä. Jos sijoitusten korrelaatio on suuri, niiden kurssit liikkuvat samansuuntaisesti. Jos korrelaatio on pieni, kurssit liikkuvat ristikkäin, eli toisen kurssin noustessa toisen kurssi laskee.

Korrelaatio on tehokas työkalu, jolla saa vahvistettua hajauttamisen tehoa salkussa. Etsimällä salkkuunsa sijoituksia, jotka korreloivat mahdollisimman vähän keskenään, sijoittaja pystyy tehokkaasti pienentämään sekä yksittäisten sijoitusten että koko salkun riskiä.

Beta kertoo, kuinka voimakkaasti sijoituksen tuotto seuraa markkinan keskimääräistä tuottoa. Kun sijoituksen beta on yli yhden, sen tuotto vaihtelee enemmän kuin kyseisellä markkinalla keskimäärin. Tällöin myös riski kasvaa.

Esimerkiksi, jos sijoituksen beta-kerroin on 2, sijoitus reagoi markkinan muutoksiin kaksi kertaa keskiarvoa voimakkaammin. Beta-kerroin 0,5 taas kertoo sijoituksen muuttuvan vain puolet siitä mitä markkina vastaavassa tilanteessa.

Silloin, kun pyrkimyksenä on rakentaa vakaa osakesalkku, kannattaa salkkuun hankkia osakkeita, joilla on alhainen beta.

Sijoitusriskien hallinnan aakkosia avasi Mats Hansson, Head of Asset Allocation Nordean Wealth Management -yksiköstä.

Lisätietoa sijoittamisesta

Teksti: Minttu Käenmäki

Kopioi sivun linkki: