Salkunhoitaja huolehtii sijoittajan mielenrauhasta

Salkunhoitaja vastaa rahaston rahojen sijoittamisesta sijoittajien puolesta. Mutta mitä salkunhoitaja käytännössä tekee? Ja kannattaako häneen luottaa?

Kun sijoittaja sijoittaa aktiivisesti hoidettuun rahastoon, hän samalla satsaa varainhoitajaan, joka auttaa sijoittajaa rahastoa koskevien päätösten tekemisessä.

– Salkunhoitaja on tavallaan rahaston toimitusjohtaja, jonka tehtävä on vastata siitä, että sijoittajien rahat on sijoitettu hyvin ja kaukonäköisesti sekä lain että rahaston sääntöjen puitteissa, sijoituspäällikkö Otso Z. Laxenius Nordea Asiakaspalvelusta selittää.

Laxeniuksen mukaan salkunhoitajan vastuulla on ennen kaikkea, että rahastoa hoidetaan sen sääntöjen ja valitun sijoituspolitiikan mukaisesti. Rahastossa yksittäisten sijoittajien sijoitukset muodostavat yhden suuren kokonaisuuden, jonka yhteisiä varoja salkunhoitaja hoitaa. Salkunhoitajan toimet eivät siis kohdistu yksittäisiin sijoituksiin vaan rahaston rahoihin kokonaisuutena.

Mitä salkunhoitaja käytännössä tekee?

Salkunhoitaja hoitaa sijoituksia asiakkaan puolesta. Hän seuraa markkinoiden tapahtumia tarkasti ja myy ja sijoittaa uudelleen rahaston varoja sijoitusmarkkinoilla. Salkunhoitaja työskentelee yhteistyössä oman tiiminsä ja sijoitusanalyytikoiden kanssa, joten sijoituspäätösten taustalla on itse asiassa aina joukko kokeneita ammattilaisia.

– Markkinat muuttuvat joka päivä, siksi sijoituksia on seurattava jatkuvasti. Markkinoiden muutoksissa on osattava katsoa aina hieman eteenpäin, Laxenius muistuttaa.

Rahaston päävastuullisella salkunhoitajalla on apunaan tiimi, jonka jokainen jäsen on jonkin sijoittamisen erikoisalan asiantuntija. Esimerkiksi Nordean Säästäjän rahastojen salkunhoitajalla, Tuomo Mattilalla, on ympärillään niin korko- kuin osakemarkkinoiden ja eri maanosien huippuosaajia. Tiimi auttaa ja neuvoo salkunhoitajaa, mutta salkunhoitaja tekee päätökset.

– Nordean kaltainen iso talo on sijoittajan etu. Tällöin osaamista löytyy omasta porukasta, Laxenius muistuttaa.

Salkunhoitaja myy sijoituksia tarpeen mukaan

Salkunhoitajaa tarvitaan myös silloin, kun sijoittaja haluaa nostaa rahansa rahastosta. Sijoitetut rahat ovat kiinni sijoituksissa, mutta salkuissa voi myös olla pieni määrä käteisvaroja lunastusten kattamiseksi.

Jos käteisvaroja ei ole riittävästi, salkunhoitaja myy rahaston sijoituksia. Laxenius antaa esimerkin syksyltä 2008. Silloin finanssikriisi riepotteli Venäjää, ja useat sijoittajat halusivat rahansa pois Venäjän markkinoilta. Venäläisissä yrityksissä kiinni olevia sijoituksia oli myytävä, mutta salkunhoitajan oli harkittava huolella, mitä myydä ja millä hetkellä. Silloin sijoittajien oli vain odotettava, että tilanne saatiin ratkaistua parhaalla mahdollisella tavalla.

– Ammattimainen salkunhoito, kokeneen salkunhoitajan asiantuntemus ja suuren rahaston tuoma volyymietu ovat juuri se yhdistelmä, jossa piilee koko aktiivisen rahastosijoittamisen ydin, Laxenius summaa.

Rahastoja hallinnoi Nordea Funds Oy. Nordea Bank AB (publ), Suomen sivuliike toimii Nordea Funds Oy:n asiamiehenä tarjotessaan Nordea Funds Oy:n hallinnoimia sijoitusrahastoja. Ennen sijoituspäätöksen tekemistä asiakkaan tulee aina tutustua rahaston ominaisuuksiin, kuluihin ja riskeihin, jotka ilmenevät rahaston avaintietoesitteestä sekä muusta lakisääteisestä materiaalista. Nordea Rahastojen säännöt, Avaintietoesitteet ja muut rahastojulkaisut ovat saatavilla osoitteesta www.nordea.fi/rahasto/.

Miten voin arvioida omistamani rahaston menestystä?

Rahaston tulosta voi verrata sen vertailuindeksiin. Vertailuindeksi näkyy esimerkiksi Rahastot Nyt -palvelussa, joka kerää rahastoihin liittyvää faktaa sijoittajien tueksi. Sijoittajan on kuitenkin tärkeää muistaa, että vertailuindeksi kuvaa yleensä ainoastaan markkinoiden keskimääräistä kehitystä, eikä siinä oteta huomioon sijoitusten ostamisesta ja myymisestä todellisuudessa aiheutuvia kuluja.

Tarkista rahaston tähtiluokitus. Esimerkiksi neljä tähteä kertoo rahaston suoriutuneen keskimäärin paremmin kuin suurin osa samantyyppisistä rahastoista. Tähtien takana on riippumaton, sijoitusmaailman seurantaan ja tutkimukseen keskittynyt yritys, Morningstar Inc.

Tapaa sijoitusneuvoja vuosittain. Helpoiten se onnistuu verkkotapaamisella. Varaa aika soittamalla 0200 3000 (pvm/mpm), 24 h.

Teksti: Minttu Käenmäki

Kopioi sivun linkki: