Mitä indeksirahastot ovat? Lue plussat ja miinukset

Kustannustehokkuus on tehnyt indeksirahastoista suosittuja sijoituskohteita. Mutta mitä indeksirahastot oikeastaan ovat, kannattaako niihin sijoittaa ja kuinka sijoittamisen voi aloittaa?

Erilaisten indeksirahastojen suosio suomalaisten piensijoittajien keskuudessa on kasvanut viime vuosina. Nordean rahastojohtajan Hanna Porkan mukaan indeksirahastojen suosion taustalla on erityisesti niiden kustannustehokkuus.

– Rahastonhoitaja ei valitse rahaston osakkeita, vaan rahastoon ostetaan automaattisesti niitä osakkeita, joita sen vertailuindeksi sisältää. Indeksirahastot ovat passiivisia rahastoja, eivätkä siten vaadi samalla tavalla osaavia ihmisiä seuraamaan markkinoita ja tekemään osto- ja myyntipäätöksiä, kuin aktiivisesti hoidetut rahastot. Näin rahastojen hoitokulut pysyvät matalina, Porkka summaa.

Mikä on piiloindeksirahasto?

Toisinaan saattaa törmätä käsitteeseen piiloindeksirahasto. Piiloindeksirahastolla tarkoitetaan rahastoa, jota markkinoidaan aktiivisesti hoidettuna rahastona, vaikka se todellisuudessa vastaa melko tarkasti indeksiä. Piiloindeksirahaston voi tunnistaa vertailemalla rahaston ja indeksin koostumusta toisiinsa.

Aktiivisen rahaston salkunhoitaja pyrkii lyömään vertailuindeksin, ja tavoitteena on nimenomaan indeksiä korkeampi tuotto. Rahaston korkeampien kulujen vastineeksi sijoittaja toivoo siis parempaa tuottoa. Piiloindeksirahastoon sijoittaessaan sijoittaja tulee kuitenkin maksaneeksi turhaan, sillä saisi vastaavan tuoton sijoittaessaan rahansa suoraan indeksirahastoon. 

Hyvien sijoituspäätösten takana on sijoitussuunnitelma

Nordean tarjoamasta indeksirahastojen valikoimasta löytyvät esimerkiksi globaali, maailmanlaajuisiin osakkeisiin sijoittava indeksirahasto, eurooppalaisiin osakkeisiin sijoittava indeksirahasto sekä Suomi-indeksirahasto. Valikoima on kasvamassa, ja uudentyyppisiä, myös piensijoittajille sopivia rahastotuotteita on tulossa tarjolle lisää vielä vuoden 2017 aikana.

Indeksirahastoihin sijoittaminen kannattaa aloittaa samalla tavalla, kuin mikä tahansa muukin sijoittaminen. Aluksi on hyvä tehdä sijoitussuunnitelma, eli käydä läpi omat tuottotavoitteet, sijoitusaika ja riskinsietokyky. Varaa aika sijoitusneuvontaan, niin tehdään sinulle sijoittamisen suunnitelma. 

Indeksirahastojen plussat:

  • Kustannustehokkuus. Passiivisten rahastojen hallinnointikulut ovat yleensä aktiivisten rahastojen kuluja matalammat. 
  • Hyvä hajautus. Hyvin hajautetun sijoituskohteen saa jo pienellä rahasummalla. Pientenkin sijoitussummien kustannukset pysyvät alhaisina, sillä juoksevat kulut ja rahaston merkintä- ja lunastuspalkkiot ovat matalat.
  • Sijoittaja pääsee itse vaikuttamaan sijoitustensa omaisuuslaji- ja maajakaumaan. Passiiviset rahastot sopivat sijoittajalle, jolla on osaamista, aikaa ja kiinnostusta hoitaa omia sijoituksiaan. Toisin kuin aktiivisesti hoidetut ”avaimet käteen” -periaatteella toimivat rahastot, passiiviset rahastot vaativat sijoittajalta hieman aikaa ja kiinnostusta hoitaa omia sijoituksia.
  • Ei salkunhoitajariskiä. Salkunhoitaja ei vaikuta sijoituspäätöksiin, sillä rahasto seuraa vertailuindeksiään.  

Indeksirahastojen miinukset:

  • Sijoittaminen vaatii jonkin verran omaa aktiivisuutta. Aktiivisen rahaston salkunhoitaja seuraa markkinoita aktiivisesti ja käy kauppaa markkinatilanteen muuttuessa. Salkunhoitaja huolehtii myös siitä, että tuotto-odotus ja riskitaso säilyvät. Passiivisiin rahastoihin sijoittavan on tehtävä nämä päätökset itse.
  • Indeksiä ei voi voittaa. Passiivisilta rahastoilta ei voi odottaa kuin markkinoiden keskimääräistä tuottoa, eli indeksituottoa, josta vähennetään rahaston kulut. Tuotto jää siis aina hieman vertailuindeksiä alhaisemmaksi. Aktiivinen rahasto taas pyrkii voittamaan vertailuindeksinsä, jolloin sen tavoitteena on nimenomaan indeksiä korkeampi tuotto.
  • Vastuullisuuden huomioiminen on heikompaa kuin aktiivisissa rahastoissa. Vastuullisella sijoittamisella pyritään ennen kaikkea saamaan parempia tuottoja, sillä yhtiöiden vastuullisuustekijät vaikuttavat olennaisesti niiden arvoon.

Lue lisää säästäjän rahastoista

Tutustu Nordean kattavaan rahastovalikoimaan – Rahastot Nyt

Viisi myyttiä rahastoista, totta vai tarua?

Miten rahastot syntyvät? 

Teksti: Veera Argillander

Kopioi sivun linkki: