Miksi sijoitukset kannattaa hajauttaa?

Vanha sanonta, jonka mukaan kaikkia munia ei kannata laittaa samaan koriin, tiivistää hajauttamisen ydinajatuksen. Sijoitusten hajauttaminen pienentää riskiä. Tässä ytimekkäät vastaukset usein kysyttyihin kysymyksiin hajauttamisesta.

Mitä hajauttamisella tarkoitetaan?

Hajauttaminen tarkoittaa varojen sijoittamista useisiin eri sijoituskohteisiin yhden tai vain muutaman kohteen sijasta. Hyvin hajautetut sijoituskohteet on lisäksi valittu tarpeeksi laajalta skaalalta, esimerkiksi eri toimialoilta ja maantieteellisiltä alueilta.

Miksi hajauttaminen on tärkeää?

Hajauttamisella pyritään tasaamaan sijoittamiseen liittyviä riskejä ja luomaan erilaisissa markkinatilanteissa pärjäävä salkku. Jos yksi sijoituskohde tuottaa huonosti, voi toinen kohde tuottaa hyvin ja näin kompensoida salkun kokonaisarvoa.

Hajauttaminen on myös olennainen osa tavoitteellista säästämistä ja sijoittamista, sillä hyvin hajautetun sijoitussalkun tuottoa, riskiä ja käyttäytymistä on helpompi ennakoida. Tappioiden vaikutus omaan talouteen koetaan usein myös merkittävämmäksi kuin voittojen, ja siksi tappioita kannattaa pyrkiä välttämään hyvällä hajautuksella.

Miten sijoituksia voi hajauttaa?

On mahdollista sijoittaa itsenäisesti suoraan osakkeisiin tai korkosijoituksiin ja tehdä omat valinnat sijoituskohteista. Tällöin vastuu hajautuksesta on luonnollisesti sijoittajalla itsellään. Rahastosijoittaminen on vaivattomampi vaihtoehto, sillä rahastoyhtiö valitsee sijoituskohteet ja huolehtii hajauttamisesta. Sijoittajan tarvitsee vain valita itselleen sopiva riskitaso. Tämän valinnan perusteella esimerkiksi oman pankin sijoitusneuvoja auttaa valitsemaan sopivan sijoitusrahaston.

Tärkein tekijä sijoitussalkun tuoton ja riskin kannalta on sen sisältämien osakkeiden ja korkosijoitusten suhde. Hyvin hajautettu salkku sisältää näistä molempia. Kun osakkeiden arvo laskee, tietyt korkosijoitukset, kuten valtionlainat ja yrityslainat, voivat tuottaa hyvin tasaten koko salkun arvoa ja turvaten omaisuutta.

Sekä maantieteellinen, toimialakohtainen että ajallinen hajauttaminen kannattaa pitää mielessä. Maantieteellisesti esimerkiksi finanssikriisin jälkeen Pohjois-Amerikan markkinat ovat tuottaneet selvästi Eurooppaa paremmin. Toimialoista taas esimerkiksi perus- ja kulutustavarateollisuuden osakkeet tuottavat eri tahtiin. Lisäksi sijoitusten ajallinen hajauttaminen esimerkiksi kuukausisäästämisen muodossa takaa sen, että sijoittaa vähitellen ja pitkäjänteisesti. Tällöin suuremmat markkinatilanteiden vaihtelut eivät vaikuta niin paljon lopullisiin sijoitustuloksiin.

Mistä tietää, että sijoitukset on hyvin hajautettu?

Yksinkertaisesti vertaamalla oman salkun arvonmuutoksia markkinoihin pidemmällä aikavälillä. Jos oman sijoitussalkun arvo vaihtelee selvästi markkinoita enemmän, salkku saattaa olla huonosti hajautettu. Tämän näkee esimerkiksi vertailemalla omia sijoituskäyriään markkinoiden käyriin.

Kattava hajautus onnistuu helpoiten rahastoilla tai muilla valmiiksi hajautetuilla tuotteilla, jolloin sijoittamista työkseen tekevät ammattilaiset huolehtivat salkun tasapainosta.

Yksittäisen sijoittajan on toki mahdollista hajauttaa salkkua myös suorilla osakesijoituksilla. Tämä vaatii kuitenkin jatkuvaa aiheeseen paneutumista sekä aikaa ja intoa seurata markkinoita. Suorassa osakesijoittamisessa suurin vaara on, että sijoittajalla ei ole tarpeeksi aikaa seurata kaikkia omistamiaan osakkeita ja tehdä tarvittavia muutoksia salkussaan.

Miksi rahastosäästämisellä on helppo hajauttaa?

Verrattuna suoraan osakesijoittamiseen sijoittaja saa rahastoissa valmiiksi hajautetun ratkaisun. Esimerkiksi tiettyyn maantieteelliseen alueeseen, kuten Pohjois-Amerikkaan tai kehittyviin maihin sijoittavan rahaston hoitaja huolehtii osakevalinnoista ja toimialahajautuksesta näkemyksensä mukaisesti ja muuttaa rahaston sisältöä tarvittaessa. Rahastosijoittamisella voi siis saavuttaa hajautuksen hyödyt melko vähäisellä vaivalla.

Kysymyksiin vastasi Nordean sijoitusstrategiasta vastaavan yksikön johtaja Mats Hansson.

Kiinnostuitko? Lue lisää Nordean eri rahastoista täältä. Lisää neuvoja hajauttamiseen ja säästämiseen löydät täältä.

Teksti: Linnea Erkamo

Kuvat: Eeva Murtolahti

Kopioi sivun linkki: