Kuka hoitaa raha-asiasi, jos et itse pysty?

Laita talous järjestykseen kokonaisvarallisuuden suunnittelulla. Se auttaa ennakoimaan tulevaa ja pitämään oman ja lähipiirin talouden tasapainossa elämän eri tilanteissa.

Perhe ajautuu isän onnettomuuden takia kassakriisiin, kun äiti ei pääsekään käyttämään isän tiliä, josta yhteisiä laskuja on maksettu. Perintönä tullut vanhempien mökki aiheuttaa neljälle sisarukselle paitsi mojovat perintöverot, myös riitaa mökin käyttöoikeudesta. Avopuoliso kuolee eikä testamenttia ole, joten avoleskellä ei ole minkäänlaista perintöoikeutta puolisonsa omaisuuteen, kuten tämän omistamaan osaan yhteisestä asunnosta.

Nämä ovat monille tuttuja tilanteita. Kuitenkin vain harva ryhtyy toimeen, varautuu niitä varten ja ennaltaehkäisee ikävien tilanteiden syntymisen.

– Ainakin yksi kosinta tapaamisen yhteydessä tulee mieleen ja muutama muukin pariskunta on päätynyt minun neuvostani naimisiin, muistelee pankkilakimies Maria Artika uransa ikimuistoisimpia hetkiä.

Artika auttaa päivittäin työssään asiakkaita suunnittelemaan omaa talouttaan. Kokonaisvarallisuuden suunnittelu onkin oiva keino selkeyttää omaisuuteen liittyviä sopimusasioita, joita ei välttämättä tule edes ajateltua etukäteen.

Kokonaisvarallisuus kuntoon suunnittelulla

”Eihän minulla ole juurikaan omaisuutta”, moni ajattelee. Oman kokonaisvarallisuuden arvo saattaa kuitenkin yllättää, kun sitä aletaan kartoittaa tarkemmin ja pienetkin purot summataan yhteen. Mitä isommasta ja mutkikkaammasta omaisuudesta on kyse, sitä enemmän suunnittelua yleensä tarvitaan. Kokonaisvarallisuuden suunnitteluun onkin hyvä käyttää juristin asiantuntija-apua.

Kokonaisvarallisuuden suunnittelu lähtee liikkeelle koko omaisuuden ja sen arvon kartoittamisesta. Juristi antaa suositukset toimenpiteistä, joilla asiakas voi muun muassa varautua omaisuudensiirtoihin ja lahjoituksiin sekä niiden verotukseen, suunnitella perinnönjakoa sekä laittaa perhettä koskevat sopimukset kuntoon.

– Neuvomme myös esimerkiksi, miten omaa lasta voi auttaa taloudellisesti verotuksen säännöt huomioiden, Artika kertoo.

Testamentilla ja edunvalvontavaltuutuksella taas voi varmistaa oman tahdon toteutumisen myös silloin, kun ei pysty sitä itse ilmaisemaan.

Ennakkosuunnittelu helpottaa talousasioiden hoitoa

Ennakkosuunnittelun tärkeyden huomaa yleensä vasta silloin, kun pahin tapahtuu eikä suunnitelmia ole tehty.

– Omien ennakkosuunnitelmien merkitystä voit testata kysymällä, miten perheesi ja omia raha-asioitasi hoidettaisiin, jos olisit viikko sitten menettänyt kykysi hoitaa niitä itse vaikkapa onnettomuuden tai sairauden vuoksi, kertoo Artika.

Jos tilanteeseen ei ole varautunut etukäteen, esimerkiksi se voi tulla yllätyksenä, etteivät lähimmäiset enää pääsekään käyttämään tiliä tai muita varoja, joilla yhteisiä menoja on hoidettu aiemmin. Tilanteen voi ehkäistä tekemällä etukäteen edunvalvontavaltuutuksen, joka varmistaa, että perhe voi hoitaa talousasioita sujuvasti myös silloin, kun ei itse enää pysty niitä hoitamaan. Kun edunvalvontavaltuutuksen tekee itse, voi myös nimetä edunvalvojaksi haluamansa henkilön, esimerkiksi puolison tai täysi-ikäisen lapsen.

Mikäli edunvalvontavaltuutusta ei ole tehnyt itse valitulle henkilölle, edunvalvojan määrää maistraatti. Tässä tapauksessa edunvalvojaksi voi tulla joku perheen ulkopuolinen henkilö. Lisäksi edunvalvontavaltuutuksen saamiseen voi kulua huomattavasti enemmän aikaa verrattuna tilanteeseen, jossa valvottava on tehnyt edunvalvontavaltuutuksen ollessaan toimintakykyinen.

Hyvällä ennakkosuunnittelulla voi ratkaista myös monia käytännönasioita esimerkiksi avoparin perinnönjakoon liittyen. Koska parisuhteen muoto eli avo- tai avioliitto vaikuttaa puolisoiden perintöoikeuteen, kannattaa avoparin keskustella siitä, miten taloudelliset asiat halutaan sopia, ja laatia sitten testamentti, jolla molempien tahto varmistetaan.

Mielenrauhaa, taloudellista hyötyä ja huolettomia vanhuudenpäiviä

Suomalaisten omaisuus on usein kiinni kiinteässä omaisuudessa, kuten asunnoissa, mökeissä ja metsäkiinteistöissä. Kun vaikkapa lahjoittaa mökin omistuksen perillisille ja samalla säilyttää käyttöoikeuden edelleen itsellä, jää omaisuuden siirron vero tavallista perintöveroa pienemmäksi.

Kokonaisvarallisuuden ennakkosuunnittelusta voi olla paitsi taloudellisesti merkittävää hyötyä, se voi myös tuoda mielenrauhaa.

– Samalla kun vero omaisuuden siirrosta jää tavallista perintötilannetta pienemmäksi, jo kenties ikääntyneet mökin omistajat voivat luovuttaa hoitovastuun kiinteistöstä nuoremmille ja silti nauttia sen käytöstä niin kauan kuin kykenevät, selvittää Artika.

Lahjakirjalla lahjoittaja voi myös rajoittaa lahjansaajan puolison avio-oikeuden ulkopuolelle ja varmistaa näin lahjoitetun omaisuuden säilymisen perhepiirissä.

Ennakkosuunnittelussa ei pidä ajatella pelkästään perinnön jättämistä, vaan myös sitä, miten kertynyttä omaisuutta haluaa käyttää omaan hyvinvointiin ja arkeen vanhoilla päivillä. Esimerkiksi sijoitusasunnot voi myydä ja sijoittaa rahat johonkin vaivattomampaan kohteeseen.

Mitä tulisi ottaa huomioon ennen kuin keskustelee lakimiehen kanssa esimerkiksi testamentista? Kuluttajaliiton sivuilta löydät hyviä neuvoja siihen, kuinka voit valmistautua lakimiehen tapaamiseen.

 

Laita oma Varallisuus 360 -suunnitelmasi alulle jo tänään

Nordea tarjoaa Premium Banking -asiakkailleen kokonaisvaltaisen omistamisen Varallisuus 360 -suunnitelman. Siinä huomioidaan asiakkaan sijoitusvarallisuuden ohella myös kiinteä omaisuus sekä velan käyttömahdollisuus osana kokonaisuutta. Palvelu on maksullinen.

Voit varata omalta varainhoitajaltasi Varallisuus 360 -tapaamisen Premium Banking -konttorisi lakimiehen kanssa. Lue lisää Premium Banking -palvelusta

Kopioi sivun linkki: