Kaikki mitä olet aina halunnut tietää osingoista

Miten ja milloin osinkoja saa? Kannattaako osinkopotti käyttää vai sijoittaa edelleen? Kokosimme yhteen tarvittavan osinkotietouden.

Mikä on osinko ja miten niitä saa? 

Yrityksen osakkeiden ostaminen sisältää aina riskin. Osinko on yrityksen maksama korvaus sijoittajalle riskinotosta. Lähtökohtaisesti kaikki osakkeenomistajat ovat oikeutettuja osinkoihin. Yrityksen tavoitteena on pystyä maksamaan osinkoja omistajilleen. Kaikki yritykset eivät kuitenkaan jaa osinkoa joka vuosi – yrityksen on tehtävä voittoa tai sillä pitää olla muita jaettavia varoja, jotta osinkoa voidaan jakaa. Maksettujen osinkojen määrä riippuu yrityksen voitonjakopolitiikasta ja omistajien tahdosta.

Milloin osinkoja saa?

Osakeyhtiölain mukaan osinko-oikeus on osakkeenomistajalla, joka yhtiökokouksessa määrättynä osingon täsmäytyspäivänä on merkitty osakkeenomistajaksi yhtiön osakasluetteloon. Osingon saa osakkeenomistaja, joka ostaa tai omistaa osakkeen viimeistään yhtiökokouspäivänä. Yhtiökokoukset pidetään perinteisesti alkukeväästä ja osingot maksetaan sen jälkeen, kun kokouksessa on päätetty osinkojen maksusta. Osinkojen irtoamisen jälkeen osakkeen arvo yleensä laskee osingon arvon verran.

Toisin kuin muualla maailmassa, Suomessa osingot on perinteisesti maksettu kerran vuodessa. Viime vuosina myös muutamat suomalaiset yritykset ovat alkaneet maksaa osinkoja esimerkiksi neljä kertaa vuodessa, mikä tasoittaa osakkeiden arvon vaihtelua ja tuo osakkeenomistajille tasaisemman osinkovirran.

Miten sijoittaja saa mahdollisimman paljon osinkoja?

Koska osinkotuottoa voi joutua odottamaan pitkään, osakesijoittaminen ei sovi kärsimättömälle. Pitkällä aikavälillä tasaisesti kasvava osinkotuotto on kannattavampi kuin suuri kertatuotto. Sijoituskohteesta kannattaa ottaa kunnolla selvää ennen sijoituspäätöstä. Kerran vuodessa jaettavien osinkojen suuruus ei välttämättä kerro, mitä yrityksessä tulee tapahtumaan tulevaisuudessa. Viime kädessä yrityksen omistajat nimittäin päättävät, kannattaako yrityksestä maksaa osinkoja vai sijoitetaanko rahat firman sisällä esimerkiksi kasvuponnistuksiin, joiden tuotto voi olla tulevaisuudessa korkeampi.

Osingot ovat osakesijoittamisessa vain toinen puoli mahdollisesta tuotosta. Osakkeen arvonnousu on toinen mahdollinen tapa tuottaa voittoa, jos osakkeet joskus myy. 

Jos osinkoja saa, kannattaako niitä sijoittaa edelleen?

Riippuu sijoittajan omista tavoitteista, kannattaako saadut osingot sijoittaa eteenpäin. Jos rahalle on heti tarvetta, sen voi käyttää esimerkiksi kodin hankintoihin tai lomamatkaan, mutta pitkällä aikavälillä ajateltuna osingot on järkevää sijoittaa edelleen. Siten osakkeistaan saa lopulta suuremman kokonaistuoton. Historia osoittaa, että osinkojen osuus osakesijoitusten kokonaistuotosta on ollut suurempi kuin osakkeiden arvonnousu.

Miten osinkoja kannattaa sijoittaa edelleen?

Osakesalkun kokoonpano ja oma riskinottohalukkuus vaikuttavat siihen, miten osinkoja kannattaa sijoittaa edelleen. Suorat osakesijoitukset sisältävät aina riskin. Suomalaisilla on usein tapana ostaa paljon suomalaisten yritysten osakkeita, mutta osakesijoituksia on järkevää hajauttaa myös kotimaan ulkopuolelle, sillä ajallisen hajautuksen lisäksi myös maantieteellinen ja toimialahajautus pienentävät riskiä. Riskiä voi hajauttaa myös esimerkiksi sijoittamalla rahastoihin yksittäisten yritysten osakkeiden ostamisen sijaan.

Miten osinkoja verotetaan?

Verotuksessa osingot katsotaan pääomatuloksi. Osakkeenomistajan kannattaa ottaa selvää siitä, miten osingoista voi hyötyä verotuksessa. Aiemmin luovutustappiot sai vähentää vain luovutusvoitosta, mutta nykyään tappiot saa vähentää mistä tahansa pääomatulosta - myös osinkotuloista. 

Ota käyttöön Nordea Investor - seuraat helposti markkinoita ja sijoituksiasi missä ja milloin vain.

Teksti: Anni Kemppainen

Kopioi sivun linkki: