Varainhoitaja on sijoittajan personal trainer

Jos sijoitussuunnitelma on sijoitusten treeniohjelma, on varainhoitaja sijoittajan personal trainer, joka opastaa tekemään onnistuneita päätöksiä kokonaisvarallisuuden hoidossa ja kasvattamaan varallisuutta. Nordean Premium Banking -palvelu auttaa asiakasta pitämään kokonaisvarallisuutensa kunnossa nyt ja pitkällä tulevaisuudessa. Tutustuimme varainhoitopalveluun Vantaan ja Vaasan konttoreissa.

Käyt silloin tällöin treenaamassa salilla ja lenkillä, syöt vihanneksia ja kävelet työpaikalla portaat kolmanteen kerrokseen, mutta lihasten sijaan vain vaa’an lukemat kasvavat. Kuulostaako tutulta?

Varallisuuden hoito on kuin kuntoilua: tulosten saavuttaminen niin kuntosalitreenissä kuin sijoituksissa ei tule pikavoittona, vaan vaatii pitkäjänteistä ja suunnitelmallista työtä.

Vaasan Premium Banking -konttorinjohtajalla Jari Haatajalla on tästä omakohtaista kokemusta niin kuntoilun kuin varallisuudenhoidon saralla.

– Ei riitä, että vierailee satunnaisesti kuntosalilla ja nostelee painoja fiilispohjalta. Jos haluaa hyviä tuloksia, kannattaa ottaa asiantuntija tueksi.

Tuttu ja luotettava kumppani

Jos haluat varmistaa, että salilla vuodatetut hikipisarat tuottavat toivottua tulosta, on hyvä kiinnittää huomiota siihen, millaisen personal trainerin valitsee. Sama pätee varallisuudenhoitajaan: hänen pitää olla paitsi luotettava, myös osata katsoa varallisuutta koko elämän mittaisella aikajänteellä, ei pelkästään yksittäisinä sijoituksina. 

Premium Banking -palvelussa asiakkaalla on oma, nimetty varainhoitaja, joka on perehtynyt kyseisen asiakkaan tai perheen taustoihin ja tarpeisiin. Omasta varainhoitajasta tulee usein tuttu ja luotettava kumppani.

– Keskustelua on helppo jatkaa siitä, mihin edellisessä tapaamisessa on jääty, Haataja kertoo.

Asiakas valitsee itse, miten haluaa asioida varainhoitajansa kanssa. Tapaamiset konttorissa ovat yleisiä, mutta jos lähin konttori on kaukana, voi verkkotapaaminen sopia paremmin. Osa varainhoitajista myös liikkuu ja tapaa asiakkaita tarvittaessa muillakin paikkakunnilla.

Vaikka oma varainhoitaja on pääasiallinen yhteishenkilö pankissa, voi päivittäisiä pankkiasioita hoitaa hyvin myös Nordean muissa konttoreissa, Nordea 24/7:n sekä verkko- tai mobiilipankin kautta. 

Premium Banking -asiakkaille järjestetään myös asiakastilaisuuksia eri aihepiireistä.

Sijoitussuunnitelmalla askelmerkit selviksi 

Kaikkien kuntoilijoiden tavoitteena ei ole painonpudotus tai ura fitness-urheilijana. Kuten treenaajissa, myös sijoittajissa on joukossa aina aloittelijoita ja edistyneempiä. Sekä treeniohjelma että sijoitussuunnitelma riippuvatkin pitkälti asiakkaan taustasta ja tavoitteista.

Premium Banking -johtaja Maria Metsolan mukaan Vantaan Premium Banking - konttorin tyypillisiä asiakkaita ovat eläkeläispariskunnat, jotka ovat säästäneet omista palkkatuloistaan elämänsä aikana ja sitä kautta kartuttaneet varallisuutta. Asiakaskunnassa on myös nuorempia, esimerkiksi perintöä saaneita asiakkaita sekä liiketoimillaan vaurastuneita yrittäjiä. Jokaisella heillä on erilaisia tarpeita ja tavoitteita varallisuutensa suhteen.

Sijoitussuunnitelma tehdään aina yksilöllisesti. Ensin kartoitetaan asiakkaan kanssa lähtötilanne ja tarpeet, minkä jälkeen asiakas asettaa itselleen varainhoitajan tuella tavoitteet, esimerkiksi miten paljon sijoituksilta toivoo tuottoa ja kuinka paljon on halukas ottamaan riskiä.

– Sen jälkeen etsitään keinot tavoitteiden saavuttamiseksi ja tehdään sijoitussuunnitelma, Metsola summaa.

Valitussa sijoitussuunnitelmassa on tärkeää pitäytyä, mikäli tähtäimessä on asetettuihin tavoitteisiin nähden paras mahdollinen lopputulos. Vaikka kurssilaskut saattavat huolestuttaa, ei yleensä kannata hätäillä ja heti nostaa rahoja pois sijoituksistaan. Tilannetta tulisi malttaa katsoa pidemmällä aikavälillä.

– Useimmiten on viisainta pysyä suunnitelmassa eikä lähteä toimimaan heilahtelujen mukaan. Keskustelemme tästä jo silloin, kun määrittelemme asiakkaalle sopivaa riskitasoa, sanoo Metsola.

Kokonaisvaltaista varainhoitoa tai sparrausapua sijoituspäätöksiin 

Toiset tarvitsevat personal trainerin ohjausta kädestä pitäen, kun taas toisille riittää vain välitsekkaus silloin tällöin. Sama pätee myös varainhoidossa.

Jos asiakkaalla ei ole aikaa, osaamista tai kiinnostusta osallistua aktiivisesti sijoituspäätösten tekemiseen, voi hän antaa osan sijoitusvarallisuudestaan tai jopa koko sijoitussalkkunsa Premium Bankingin hoidettavaksi hyödyntämällä Premium Varainhoitopalvelua. Tällöin asiakkaan palvelun piirissä olevia varoja hoitaa erillinen salkunhoitaja sovitun strategian mukaisesti.

Varainhoitajan tehtävä on varmistaa, että varainhoitopalveluun valittu ratkaisu on asiakkaan tilanteeseen ja tavoitteisiin sopiva. Varainhoitaja siis pitää huolen, että kaiken pohjalla oleva sijoitussuunnitelma on ajan tasalla ja että omaisuuslajipainotukset asiakkaan sijoituskokonaisuudessa ovat sopivat. Varainhoitaja käy säännöllisesti asiakkaan kanssa läpi, mitä markkinoilla on tapahtunut ja miten se vaikuttaa asiakkaan varallisuustilanteeseen. Tarvittaessa varainhoitaja antaa ehdotuksia salkun painotusten muuttamiseksi.

Jos asiakas taas on kokeneempi sijoittaja, voi varainhoitaja toimia sparrauskaverina ja neuvojana, vaikka lopulliset päätökset syntyisivätkin itsenäisesti. Aktiivinen ja omatoiminen asiakas saa suurimman hyödyn esimerkiksi Nordea Investor -palvelusta sekä pankin tarjoamasta markkinainformaatiosta ja osakeanalyyseistä.

Kokonaisuus haltuun

Pelkkä treeniohjelma ei välttämättä riitä asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Asiantunteva personal trainer osaakin ottaa oikealla tavalla huomioon esimerkiksi asiakkaan ruokavalion.

Varainhoitajan taas on tärkeä huomioida sijoitusten ohella asiakkaan kokonaisvarallisuus eli muu omaisuus, kuten kiinteistöt, sijoitusasunnot ja metsävarallisuus. Esimerkiksi Varallisuus 360 -palvelussa varainhoitaja tekee alkukartoituksen, jota pankkilakimies jatkaa. Palvelussa otetaan huomioon koko asiakkaan elämänkaari ja varallisuus vakuutus- ja laina-asioista aina eläköitymiseen ja perintösuunnitteluun asti. Myös yllättäviin riskeihin varautumiseen kiinnitetään huomiota. Esimerkiksi henkilöturva auttaa onnettomuuden, vakavan sairauden tai tapaturman sattuessa ja lakimiehen tekemällä edunvalvontavaltakirjalla varaudutaan tilanteeseen, kun ei voi enää itse hoitaa omia asioita.

Pankin tarjoamat lakimiespalvelut ovat saaneet Metsolan mukaan paljon kiitosta. Asiakas saa lisäarvoa, kun yhdellä kertaa voidaan laittaa perheen juridiset asiat kuntoon ja tehdä järkevät testamentit sekä edunvalvontavaltuutukset.

– Asiakkaat monesti sanovat, että jos lakimiestä etsii vaikkapa netistä, on iso riski, ovatko laatu ja ammattitaito hyvät ja miten paljon palvelusta joutuu maksamaan.

Tavoitteena tyytyväinen asiakas

Kohentaakseen asiakkaansa kuntoa personal trainerin täytyy pitää huolta myös omasta osaamisestaan. Nordeassa varainhoitajia koulutetaan laajasti, jotta he voivat palvella asiakkaita parhaalla mahdollisella tavalla: kartoittaa asiakkaiden tarpeet hyvin, kuunnella heitä, vastata toiveisiin ja odotuksiin sekä pitää oman osaamistason korkealla.

– Varainhoitajan täytyy pitää itsensä ajan tasalla markkinoista ja seurata, mitä ympäristössä tapahtuu, Haataja kertoo.

Kun varainhoitaja osaa kysyä oikeanlaisia kysymyksiä, asiakas usein oivaltaa, että asioita voisi tehdä toisin ja paremmin, esimerkiksi suunnittelemalla omaisuuden siirrot jälkipolville ja toteuttamalla ne jo elinaikana.

Niin personal trainerin kuin varainhoitajan työssä tavoite on loppujen lopulta hyvin yksinkertainen: tyytyväinen asiakas, jonka tarpeet täytetään ja odotukset ylitetään.

– Tavoitteena on se, että kun asiakas lähtee varainhoitajan tapaamisesta, hänen reaktionsa on, että vau! Haataja summaa.

Mitä on Premium Banking?

Premium Banking on kokonaisvaltaista ja pitkäjänteistä kokonaisvarallisuuden hoitamista yksittäisille asiakkaille tai perheille. Asioita hoitaa osaava varainhoitaja, joka on asiakkaan yhteyshenkilö pankin suuntaan kaikissa asioissa ja jonka kautta asiakkaan käytettävissä on koko Nordean laaja asiantuntemus. Premium Banking -palveluun kuuluvat myös lakimiespalvelut. 

Lue lisää Premium Banking -palvelusta

Teksti: Paula-Maija Wallin

Kopioi sivun linkki: