Sijoitusprofiilit – mitä ne ovat ja mihin niitä tarvitaan?

Tuotot eivät synny itsestään, joten jos rahoilleen haluaa tuottoa, on niitä sijoitettava. Kun päätös sijoittamisesta on tehty, kysymys kuuluu – miten rahat sijoitetaan? Sijoitusneuvonnassa käytettävät sijoitusprofiilit auttavat määrittämään, millainen sijoituskokonaisuus on asiakkaalle juuri sopiva.

Jokaisella meistä on oma makumme niin ruoan, musiikin kuin vaatteidenkin suhteen. Yksi pitää tulisesta ruoasta, kun taas toiselle maistuvat miedommat maut. Myös sijoittajille määriteltävät sijoitusprofiilit määräytyvät mieltymysten mukaan: yksi haluaa ottaa enemmän riskiä korkeampien tuottojen toivossa, toiselle taas on tärkeintä oman pääoman säilyttäminen ja näin ollen matalampi riskitaso.

Sijoitusneuvonnan ja sijoitussuositusten antamisen lähtökohtana ovat asiakkaan tarpeet. Jotta asiakas voi saada pankilta sopivia sijoitusneuvoja, pankin täytyy tuntea hänen tarpeensa sijoittajana: minkälaista tuottoa asiakas tavoittelee sijoituksillaan, millaista riskiä hän on valmis ottamaan sijoituksissaan ja kuinka aktiivisesti asiakas haluaa seurata ja hoitaa sijoituksiaan.

Sijoitusprofiili määrittää oletko riskinottaja vai varovainen säästäjä

Jos sijoituksilleen haluaa enemmän tuottoa, on oltava valmis ottamaan myös isompaa riskiä. 

– Sellaista mahdollisuutta ei ole, että on hyvin korkea tuotto-odotus ja hyvin pieni riski. Riski ja tuotto kulkevat käsi kädessä, kertoo sijoitusstrategi Juha Kettinen Nordea Varallisuudenhoidosta.

Sijoitusneuvottelun tarkoituksena onkin pyrkiä löytämään asiakkaalle sopiva yhdistelmä riskiä ja tuottoa, toisin sanoen häntä parhaiten kuvaava sijoitusprofiili. Profiilien avulla pankin sijoitusneuvoja pystyy kartoittamaan, millainen sijoittaja asiakas on, millaista riskiä hän on valmis ottamaan ja millainen sijoitussalkku hänelle sopii. Sijoitusprofiilin määrittämisestä onkin hyötyä erityisesti sijoittajalle itselleen.

– Tavallisen säästäjän voi olla vaikeaa määritellä täsmällisesti, minkälaista tuottoa odottaa ja minkälaista riskiä haluaa ottaa. Sijoitusprofiilit auttavat asiakasta hahmottamaan tilannetta, Kettinen kertoo.

Sijoitusprofiileja on luotu viisi erilaista. Toisessa päässä ovat korkeat tuotot ja riskinottohalukkuus, toisessa taas pienemmät tuotot ja maltillisempi riskitaso. Loput profiilit sijoittuvat näiden ääripäiden välimaastoon. Kun sijoitusneuvoja kyselee asiakkaalta sijoitusneuvottelussa erilaisia asioita riskiin ja tuotto-odotuksiin liittyen, neuvojan käyttämä profilointityökalu antaa suosituksen siitä, mikä olisi asiakkaalle sopiva sijoitusprofiili.

Kyseessä on kuitenkin vain suositus. Asiakkaalle voidaan esimerkiksi valita seuraavaksi isompi tai pienempi riskitaso, mikäli se tuntuu sopivammalta.

Tavoite ja sijoitusaika vaikuttavat sijoitusprofiilin valintaan 

Sijoitusprofiilin valintaan vaikuttaa se, mihin tarkoitukseen ja kuinka pitkäksi ajaksi sijoittaja haluaa sijoittaa pääoman. Jos varat tarvitaan vaikkapa asunnon ostoon viiden vuoden päästä tai ne on tarkoitus käyttää vasta 40 vuoden päästä eläkkeellä, vaihtelee tarkoituksen ja sijoitusajan lisäksi myös riskin määrä.

– Jos varat sijoitetaan johonkin tiettyyn tarkoitukseen, esimerkiksi asunnon, auton tai veneen ostoa varten, ei luonnollisesti haluta ottaa suurta riskiä vaan pyritään siihen, että pääoma säilyy ja on käytettävissä silloin, kun rahaa tarvitaan, Kettinen kertoo.

Pitkän aikavälin sijoituksissa, kuten eläkesäästöissä, varat taas voivat kasvaa tuottoa jopa vuosikymmenien ajan. Vuosien kuluessa markkinat heilahtelevat, mutta aika tasaa töyssyt ja yleensä myös riskin.

Sijoitusneuvojan tehtävänä on varmistaa, että sijoittajalla on päivittäisiin ja yllättäviin menoihin sopivan kokoinen varakassa sekä sopiva sijoitusprofiili pidempiaikaiselle säästämiselle.

– Hyvin usein ihmiset ajattelevat, että sijoittavat varmuuden vuoksi hyvin varovasti, jos rahaa kuitenkin tarvitsee johonkin lyhyellä aikavälillä, Kettinen sanoo.

Kun sijoitushorisontti on pitkä, myös lyhyen ajan heilahdukset tasaantuvat eikä pitkän aikavälin sijoituksia tarvitse realisoida, jos varakassa on riittävän kokoinen. Näin moni sijoittaja voisi ottaa hieman riskiä pidemmän aikavälin sijoituksiin.

Inflaatio voi yllättää varovaisen sijoittajan

Kettinen muistuttaa huomioimaan pitkän aikavälin sijoituksissa myös inflaation. Jos inflaatio on kovaa ja hinnat nousevat nopeasti, myös sijoitusten tuotto jää jälkeen ja säästetyn pääoman ostovoima pienenee ajan kuluessa. Maltillisemmallakin inflaatiolla on merkitystä pidemmällä aikavälillä. Varovaiset sijoittajat, jotka säästävät tilille tai sijoittavat harkiten rahamarkkinoille, eivät Kettisen mukaan välttämättä aina huomioi tätä. 

– Heille on tärkeää, että pääoma säilyy, mutta he eivät huomaa sitä, että tuotto jää inflaation jälkeen pieneksi tai sitä ei saa ollenkaan. Rahalla ei saakaan enää ostettua tulevaisuudessa yhtä paljon kuin nyt saisi, Kettinen kertoo.

Näin ollen sijoitusten tuoton pitäisikin olla vähintään inflaation tasoista, mieluummin parempaa. Silloin myös salkun reaalinen arvo eli ostovoima kasvaa ajan myötä.

Sijoitusprofiili auttaa pysymään suunnitelmassa

Sijoitusprofiilin avulla laaditaan asiakkaalle sijoitussuunnitelma. Sen avulla luodaan runko sille, miten sijoitukset jaetaan eli hajautetaan pitkällä aikavälillä eri omaisuuslajeihin. Suunnitelman avulla varmistetaan, että sijoitukset pysyvät oikeassa allokaatiossa muuttuvassa maailmassa. 

Hajauttaminen on hyvä keino hallita sijoitusten riskiä. Sijoitusneuvotteluissa annettavat sijoitussuositukset ovat aina hajautettuja eri omaisuuslajeihin eli osakkeisiin ja korkosijoituksiin. Lisäksi sijoitukset hajautetaan omaisuuslajien sisällä eri sijoituskohteisiin. Esimerkiksi osakesijoittamisessa rahoja ei laiteta vain muutaman yrityksen osakkeisiin eikä korkosijoittamisessa pelkkiin valtionlainoihin tai rahamarkkinasijoituksiin.

Kettinen korostaa, että asiakkaan tulee vastata sijoitusneuvojan esittämiin kysymyksiin rehellisesti sen mukaan, millaisena sijoittajana ja riskinottajana hän näkee itsensä. Näin sijoitusprofiili ja sen pohjalta muodostetun sijoitussalkun rakenne kuvaavat mahdollisimman hyvin asiakkaan riskinottohalukkuutta.

– Jos kuvittelee olevansa riskinottaja eikä todellisuudessa olekaan, voi tulla sijoitustoiminnassa pettymyksiä, kun valitsee liian riskipitoisen profiilin, Kettinen kertoo.

Sijoitusprofiilin ja sen perusteella laaditun sijoitussuunnitelman ja sijoitussalkun rakenteen tarkoitus on pitää tuotto pitkällä aikavälillä tasaisena. Kettisen mukaan tämä unohtuu asiakkailta joskus, kun he seuraavat pitkän aikavälin sijoituksiaan lyhyellä aikavälillä.

– Kun markkinoilla tapahtuu jotain ikävää, ollaan myymässä sijoituksia pois. Kun taas markkinat ovat nousussa, ollaan ostamassa jotain lisää. Tarkoitus ei kuitenkaan ole mennä markkinan mukana.

Markkinatilanteiden vaihdellessa sijoitusten painotus saattaa muuttua, mutta sijoitusprofiilin avulla luotu runko on silloinkin perusta, johon koko sijoitussuunnitelma ankkuroidaan.

– Jos salkkuun on määritelty vaikkapa puolet osakkeita ja puolet korkosijoituksia, niin siinä jaossa pyritään pysymään, Kettinen sanoo.

Jos elämäntilanne kuitenkin muuttuu, tulee perheenlisäystä, saa perintöä tai muuttaa vaikkapa ulkomaille, myös sijoitusprofiilia ja sijoitussuunnitelmaa kannattaa tarkastella uudestaan yhdessä sijoitusneuvojan kanssa.

Kettinen suosittelee varaamaan ajan uudelle sijoituskeskustelulle ja kysymään sijoitusasiantuntijalta neuvoa. Tällöin asiakas ja sijoitusneuvoja voivat käydä läpi, miltä sijoitusten tilanne näyttää ja toimiiko sijoitussuunnitelma niin kuin sen piti alun perin toimia.

Haluatko lisää vinkkejä sijoittamiseen? Lue lisää sijoittajan riskin hajauttamisesta ja sijoittamisesta

Katso videolta, miksi säätämiseen kannattaa tehdä suunnitelma. 

Teksti: Paula-Maija Wallin

Kopioi sivun linkki: