Kapitalförvaltaren är placerarens personal trainer

Om placeringsplanen är placeringarnas träningsprogram, är kapitalförvaltaren en personal trainer som handleder placeraren till lyckade val när det gäller förvaltning och ökning av den totala förmögenheten. Nordeas Premium Banking-tjänst hjälper kunden att hålla sin totala förmögenhet i skick, nu och långt in i framtiden. Vi bekantade oss med kapitalförvaltningstjänsten vid kontoren i Vanda och Vasa.

Du tränar då och då på gymmet och löprundan, äter grönsaker och tar trappan upp till tredje våningen på jobbet, men i stället för musklerna är det bara vågens utslag som blir större. Låter det bekant? 

Kapitalförvaltning är som motion. Resultaten nås inte genom snabbvinster utan med långsiktigt och planmässigt arbete. Detta gäller såväl träning på gymmet som placering.

Chef för Premium Banking-kontoret i Vasa, Jari Haataja, har själv erfarit detta i fråga om såväl motion som kapitalförvaltning.

– Det räcker inte att man sporadiskt besöker gymmet och lyfter vikterna hur det känns bäst. Vill man åstadkomma bra resultat, lönar det sig att anlita en expert.

Bekant och tillförlitlig partner

Om du vill säkerställa att de svettdroppar som rinner på gymmet leder till önskat resultat gör du klokt i att fästa uppmärksamhet vid valet av personal trainer. Detsamma gäller vid valet av kapitalförvaltare: hen ska vara tillförlitlig och kunna titta på förmögenheten på ett tidsspann som omfattar hela livet, inte bara i form av enskilda placeringar. 

I Premium Banking-tjänsten har kunden en egen, utsedd kapitalförvaltare som är insatt i kundens eller familjens bakgrund och behov. Den egna kapitalförvaltaren blir ofta en trygg och tillförlitlig partner.

– Diskussionen tar vid där den slutade vid förra mötet, berättar Haataja.

Kunden väljer själv hur hen har kontakt med sin kapitalförvaltare. Det är vanligt med möten på kontoret men om det närmaste kontoret ligger långt borta kan onlinemöten vara ett lämpligare alternativ. En del av kapitalförvaltarna kör runt och träffar kunder även på andra orter vid behov.

Även om den egna kapitalförvaltaren är den huvudsakliga kontaktpersonen i banken kan de dagliga bankärendena också skötas på Nordeas andra kontor, i Nordea Kundtjänst och i nät- eller mobilbanken.

Premium Banking-kunderna får också delta i kundevenemang med olika teman.

Placeringsplanen stakar ut riktlinjerna 

Alla motionärer strävar inte efter en viktminskning eller en karriär som fitness-idrottare. Såsom bland motionärer finns det alltid både nybörjare och mer avancerade utövare även bland placerare. Både träningsprogrammet och placeringsplanen beror mycket på kundens bakgrund och målsättningar.

Enligt Premium Banking-chef Maria Metsola är de typiska kunderna hos Premium Banking-kontoret i Vanda pensionerade par som under livets gång har sparat en del av sina löneinkomster och på det sättet ökat sin förmögenhet. Det finns också yngre kunder som till exempel har fått ett arv eller ökat sin förmögenhet genom affärsverksamhet. Varje kund har olika behov och mål i fråga om sin förmögenhet.

– Placeringsplanen görs alltid individuellt. Först kartlägger vi utgångspunkten och behoven med kunden. Därefter sätter kunden sina mål med stöd av kapitalförvaltaren, till exempel hurdan avkastning på placeringarna man önskar sig och hurdan risk man är villig att ta.

Sedan väljer man metoderna för att nå målen och utarbetar en placeringsplan, säger Metsola.

Det är viktigt att följa den valda placeringsplanen om man siktar på det bästa möjliga slutresultatet med tanke på de uppställda målen.  Trots att kursnedgångarna kan bekymra en, lönar det sig inte att dra förhastade slutsatser och frigöra pengarna från placeringarna. Man ska ha ett längre perspektiv.

– Oftast är det klokast att följa planen och inte agera enligt fluktuationerna. Vi diskuterar detta redan då vi fastställer kundens risknivå, säger Metsola.

Helhetsinriktad kapitalförvaltning eller sparring vid placeringsbeslut

En del behöver personal trainers handledning steg för steg medan vissa behöver bara en mellankoll då och då. Detsamma gäller även vid kapitalförvaltning.

Om kunden inte är intresserad av att aktivt involvera sig i placeringsbesluten kan hen låta kapitalförvaltaren ta hand om största delen av kapitalförvaltningen utifrån en placeringsplan som kunden och kapitalförvaltaren tillsammans har utarbetat. Kapitalförvaltaren ser till att placeringsplanen är ajour och att tillgångsslagen i portföljen viktas på ett sätt som lämpar sig för kunden. Tillsammans med kunden går kapitalförvaltaren regelbundet igenom vad som har hänt på marknaden och hur det påverkar kundens förmögenhet.

Om kunden är en mer erfaren placerare kan kapitalförvaltaren fungera som sparringpartner och rådgivare, även om placeraren skulle fatta de slutliga besluten självständigt. Aktiva och självständiga kunder drar mest nytta av till exempel tjänsten Nordea Investor och bankens marknadsinformation och aktieanalyser.

Kapitalförvaltaren tar hand om helheten

Det kan krävas mer än bara träningsprogrammet om man vill uppnå de uppställda målen. En kompetent personal trainer kan på rätt sätt beakta till exempel kundens diet. 

På samma sätt ska kapitalförvaltaren vid sidan av placeringarna beakta kundens totala förmögenhet, dvs. annan förmögenhet, såsom fastigheter, placeringsbostäder och skogsegendom. Till exempel i tjänsten Förmögenhet 360 gör kapitalförvaltaren först en kartläggning som bankjuristen utarbetar vidare. Tjänsten beaktar kundens hela livscykel och totala förmögenhet från försäkringar och lån ända fram till pensionering och arvsplanering. Man fäster också uppmärksamhet vid överraskande risker. Till exempel personskyddet hjälper vid olyckor, allvarliga sjukdomar och olycksfall och intressebevakningsfullmakten av en jurist tryggar situationer där du inte längre själv kan sköta dina ärenden.

Bankens juristtjänster har fått mycket beröm enligt Metsola. Kunden får mervärde när man på en gång kan fixa familjens juridiska angelägenheter och upprätta vettiga testamenten och fullmakter för intressebevakning.

– Kunderna säger ofta att om man till exempel letar efter jurist på nätet kan det vara riskabelt med juristens kvalitet, yrkeskunskap och pris.

Att kunden är nöjd är målet

I syfte att förbättra kundens kondition ska personal trainer också sörja för sitt eget kunnande. I Nordea får kapitalförvaltarna omfattande utbildning så att de på bästa möjliga sätt kan betjäna kunderna, dvs. kartlägga kundernas behov ordentligt, lyssna på kunderna, uppfylla kundernas önskemål och motsvara deras förväntningar samt att bevara en hög nivå på ens eget kunnande. 

– Kapitalförvaltaren ska hålla sig ajour i fråga om utvecklingen på marknaden och följa vad som händer i den operativa miljön, berättar Haataja.

När kapitalförvaltaren kan ställa rätt frågor inser kunden ofta att saker och ting kunde göras bättre på ett annat sätt, till exempel genom att planera och genomföra överföring av egendom till barn och barnbarn när man ännu är vid liv.

Både personal trainer och kapitalförvaltare har samma mål som sist och slutligen är mycket enkelt: en nöjd kund som får det hen behöver och vars förväntningar överträffas.

– Syftet är att kunden efter ett möte med sin kapitalförvaltare anser att wow!, säger Haataja.

Vad är Premium Banking?

Premium Banking är heltäckande och långsiktig kapitalförvaltning för enskilda kunder och familjer. En professionell kapitalförvaltare är kundens kontaktperson gentemot banken i alla ärenden. Via kapitalförvaltaren får kunden tillgång till hela Nordeas omfattande expertis. Tjänsten omfattar även juristtjänster.

Läs mer om Premium Banking

Kopioi sivun linkki: