Yrityskylässä nuorten talousosaaminen karttuu globaalia taloutta simuloivan pelin avulla.  Palkitussa oppimisympäristössä yhdeksäsluokkalaisista tulee päiväksi muun muassa toimitusjohtajia.  

”Yrityksenne nettisivut ovat joutuneet hakkereiden kyberhyökkäyksen kohteeksi. Selvittääksenne tilanteen, tietoturvayksikkönne joutuu uudistamaan tietoturvaa, joten kassavaranne vähenevät kahdella prosentilla. Hyökkäys on vaikuttanut myös maineeseenne, kun asiakkaat eivät uskalla käyttää verkkopalvelujanne. Maineenne laskee 50 pisteellä.”

Nordea Campuksella Helsingin Vallilassa käy kuhina, kun vantaalaisen Länsimäen koulun yhdeksäsluokkalaiset pelaavat simulaatiopeliä, jonka avulla he opettelevat kansainvälisen talouden toimintaa. Nordea Campukselle lokakuussa 2017 avatussa Yrityskylässä vierailee tulevan vuoden aikana arviolta viisi tuhatta koululaista.  

Reput ja kengät on jätetty aulaan, ja oppilaiden kauloissa roikkuu yrityksen johtoryhmän nimikkeitä kuvaavia kylttejä. Joukosta löytyy niin toimitusjohtaja, yritysvastuujohtaja kuin tuotantopäällikkökin. 

Taloudellisen tiedotustoimiston koordinoima Yrityskylä Yläkoulu on talouden, työelämän, yhteiskunnan ja yritteliäisyyden oppimiskokonaisuus, joka koostuu viidestä koulussa pidettävästä oppitunnista sekä vierailusta Yrityskylään, eli tästä pelipäivästä.

Päivän aluksi yhdeksäsluokkalaiset on jaettu neljään joukkueeseen, joista jokainen muodostaa teknologiayrityksen johtoryhmän. Tavoitteena on valloittaa kansainväliset markkinat myymällä virtuaalilaseja saksalaisille ja kiinalaisille asiakkaille sekä päihittää myynnissä ja maineessa muut johtoryhmät.

Yrityksen liiketoimintavuotta simuloivaa peliä on pelattu jo lähes kaksi tuntia. Neljäs kvartaali, eli loppusuora, on juuri alkanut.

Peli kannustaa poistumaan omalta mukavuusalueelta

Yksi neuvotteluhuoneista on Nordea-pankki. Sen ovi käy tiuhaan. Joukkueet ovat pelin aluksi käyneet pankissa avaamassa yritykselle tilin. Sen jälkeen pankissa voi käydä neuvottelemassa lainasta yritysneuvojan kanssa, mikäli yritystoiminta sitä vaatii. 

– Yrityskylä on syntynyt tarpeeseen. On keskusteltu paljon siitä, miten lasten ja nuorten talousosaamista voisi parantaa. He tarvitsevat mielenkiintoisia ja tehokkaita tapoja oppia talouteen, työelämään ja yhteiskuntaan liittyviäasioita, kertoo Yrityskylän aluekoordinaattori Jasmiina Tuominen.

Tuomisen mukaan palkitun oppimiskokonaisuuden taustalla on ajatus siitä, että koko ajan talous kansainvälistyy ja liiketoimintaympäristö monimutkaistuu. On tärkeää, että nuorten osaaminen pysyy kehityksen kyydissä. 

Esimerkiksi neuvottelutilanteissa nuoret pääsevät testaamaan taitojaan ja haastamaan itseään. Tuomisen mukaan yksi Yrityskylän suurimmista anneista ovat positiiviset haasteet, jotka kannustavat nuoria poistumaan mukavuusalueeltaan. Samalla he tietysti oppivat talouden perusasioita ja lainalaisuuksia konkreettisen tekemisen avulla.

Talouden lukutaito tarttuu käytännön kautta 

”Sitä ei sitten ole editoitu ja se näyttää hirveältä…” Opettaja Hannu Kontsas saa tarkistettavakseen tabletille kuvatun videon. Kontsas vakuuttaa oppilaille, ettei videon ulkoasu ole tärkeä. Sisältö ratkaisee. 

Yrityskylän peliä rytmittävät erilaiset globaalin talouden ilmiöt, jotka vaikuttavat johtoryhmien toimintaan ja menestykseen. Nyt yritystä epäillään lahjonnasta, mikä aiheuttaa sille maineriskin. Videolla markkinointi- ja viestintäpäällikkö pyrkii puhumalla välttämään korruptioskandaalin ja puhdistamaan yrityksen maineen.

Länsimäen koulun vararehtori Kontsas on Yrityskylässä jo neljättä kertaa. Hän kertoo, että oppilaat ovat olleet joka kerta päivästä todella innostuneita ja motivoituneita.

– Pelistä on puhuttu vielä monta päivää tapahtuman jälkeen, mikä kertoo siitä, että se on todella jäänyt oppilaiden mieleen.  

Opettajan mukaan vastaavien oppimisympäristöjen luomiseen pitäisi pyrkiä mahdollisuuksien mukaan kouluissakin. Talousopetukseen olisi tärkeää saada enemmän käytännön tekemistä, ja ylipäätään luokkahuoneiden ulkopuolella pitäisi käydä useammin. 

– Talouden lukutaito ja käsitteistö tulevat tällaisessa oppimisympäristössä konkreettisiksi aivan eri tavalla kuin luokkahuoneissa. 

Globaalin talouden lainalaisuuksien lisäksi Yrityskylässä opitaan taloudenhallintaa esimerkiksi tulkitsemalla yrityksen rahaliikennettä. Tämä kannustaa tarkastelemaan myös omaa rahankäyttöä.

– Jo parikymppisillä on ongelmia pikavippien kanssa. Oppilaat saattavat kertoa esimerkiksi velkaantuneista vanhemmista ja sisaruksistaan. Myös virtuaaliraha on tänä päivä suuri haaste. Digitaalisen rahan hahmottaminen voi olla vaikeaa, Kontsas kertoo.  

Ryhmätyötaidot testissä

”Arvon johtoryhmät, peli on päättynyt. On aika katsoa, kuka on johtanut yrityksen toimintaa menestyksekkäimmin.” Suurelle näytölle ilmaantuvat joukkueiden suoritusta kuvaavat graafit.

14-vuotiaat Lotta Joenpolvi ja Joona Ervonmaa ovat innoissaan. Joenpolven rooli oli olla pelissä yritysvastuujohtaja ja Ervonmaan toimitusjohtaja. Molempien mielestä päivässä parasta, ja samalla myös haastavinta, oli ryhmätyö. Ryhmätyötaitoja kysyi esimerkiksi se, että jokainen ryhmän jäsen piti saada sitoutettua yhteiseen tavoitteeseen ja tekemään töitä sen eteen. 

Sosiaalisten taitojen ja ryhmätyötaitojen lisäksi Joenpolvi ja Ervonmaa kertovat oppineensa päivän aikana fiksua rahankäyttöä ja globaalin talouden lainalaisuuksia. 

Monet pelin käsitteistä olivat molemmille tuttuja jo entuudestaan. Talouden toisinaan monimutkaisetkin ilmiöt ja asiat on kuitenkin helpompi käsittää konkretian kautta.

– Esimerkiksi yritysmuotoja on opiskeltu koulussa, mutta tämä oli todella hyvä lisä. On mielenkiintoisempaa päästä itse tekemään, kuin lukea näistä asioista oppikirjasta, Joenpolvi sanoo.

Lue lisää ja tutustu Yrityskylään. 

Suomi täyttää sata vuotta vuonna 2017. Nordea ja sen edeltäjäpankit ovat olleet mukana rakentamassa suomalaista yhteiskuntaa koko itsenäisyytemme ajan. Juhlavuonna Nordea lahjoittaa talousosaamistaan erityisesti nuorille ja tukee kasvuyritysten menestymismahdollisuuksia ainutlaatuisella tavalla. Näin pankki auttaa myös luomaan eväitä suomalaiselle menestykselle tulevaisuudessa. Lue lisää: nordea.fi/suomi100

 

Mikä on Yrityskylä?

Opetussuunnitelmaan pohjautuva, kuudes- ja yhdeksäsluokkalaisille suunnattu Yrityskylä on talouden, työelämän, yhteiskunnan ja yritteliäisyyden oppimiskokonaisuus. Yrityskylä käynnistyi vuonna 2009 kuudesluokkalaisille suunnatulla oppimiskokonaisuudella ja laajeni vuonna 2015 myös yläkouluihin.  

Opettajien koulutuksista, oppitunneista ja Yrityskylä-vierailuista koostuva oppimiskokonaisuus on kerännyt myös kansainvälistä kiitosta ja se on palkittu jopa maailman parhaana koulutusinnovaationa.

Yrityskylää koordinoi Taloudellinen tiedotustoimisto TAT. Toiminta rahoitetaan opetus- ja kulttuuriministeriön, kuntien, säätiöiden ja yritysten tuella. Nordea on yksi Yrityskylän yhteistyökumppaneista.

Lue lisää ja tutustu Yrityskylään. 

Teksti: Veera Argillander

Kuvat: Eeva Murtolahti

Kopioi sivun linkki: