Testamentti – viimeinen tahdonilmaus

Viimeisen tahdon laatiminen kannattaa, sillä hyvin laadittu testamentti auttaa huomioimaan verotuksen päätöksiä tehtäessä ja helpottaa omaisuuden jakamista.

Tartu tuumasta toimeen ja tee testamentti

Testamentilla määrätään, miten oma perintö jakautuu. Ilman testamenttia omaisuus jaetaan perintökaaren mukaisessa järjestyksessä, mikä ei aina ole mielekästä verotuksen tai omaisuudenjaon kannalta. Varatuomari Kari Aalto Nordeasta kannustaa jokaista ryhtymään tuumasta toimeen ja tekemään testamentin.

– Moni yrittää perustella itselleen, ettei tarvitse testamenttia vielä ja kuvittelee laativansa testamentin joskus tulevaisuudessa. Lopulta testamentti jää kokonaan tekemättä, Aalto toteaa.

Hyvin tehty testamentti ehkäisee riitoja

Testamentti on hyödyllinen asiakirja, kun se tehdään oikein. Sillä saatetaan onnistua vähentämään perintöriitoja – toisaalta huonosti tehty testamentti helposti myös aiheuttaa niitä. Helpoin tapa välttää testamentinteon sudenkuopat on laatia testamentti asiantuntijan avulla. Rahan lisäksi testamentilla voi jakaa maallista omaisuutta aina kiinteistöistä arvopapereihin ja autosta ruohonleikkuriin. Aallon mukaan testamentteihin kirjataan usein myös toivomusluonteisia ohjeita, kuten toiveita pitää metsätila tai kesähuvila suvun omistuksessa.

Testamentti täydentää perintökaarta

Testamentilla pystyy vaikuttamaan moniin asioihin, joita ei ilman testamenttia voida toteuttaa.

– Testamenttiin voi liittää avio-oikeuden poissulkevia määräyksiä, jolloin esimerkiksi testamentinsaajan aviopuolisolla ei ole oikeutta perintöön. Tällöin kesämökki tai muu omaisuus ei siirry perillisen puolisolle esimerkiksi avioeron yhteydessä. Erillisillä legaattimääräyksillä voi puolestaan määrätä tietyn esineen jollekulle perijöistä, Aalto listaa.

Testamentissa voi antaa myös hallintaoikeutta koskevia määräyksiä. Normaalitilanteissa omaisuuden hallinta siirtyy aina omistajalle eli testamentinsaajalle, mutta erillisellä määräyksellä voi määrätä esimerkiksi kesämökin omistuksen lapsille ja hallintaoikeuden puolisolle.

– Hallintaoikeus voi koskea myös esimerkiksi arvopapereita. Osakkeiden hallintaoikeuden voi määrätä esimerkiksi puolisolle ja omistuksen lapsille. Tällaisessa tilanteessa hallintaoikeuden haltija saa osinkotuoton ja maksaa siitä koituvat verot, Aalto kertoo.

Testamentti auttaa myös verosuunnittelussa

Verotuksen huomioimisen kannalta on suositeltavaa lisätä testamenttiin määräyksiä, jotka mahdollistavat testamenttisaannon osittaisen luopumisen verotuksellisesti järkevästi.

– Normaalisti perinnöstä ei voi luopua osittain ilman veroseuraamuksia. Perinnöstä voi luopua joko kokonaan tai se tulee ottaa kokonaisuudessaan vastaan, jolloin testamentinsaaja maksaa perintöveron kokonaisuudessaan. Mutta mikäli testamentti antaa erityisellä määräyksellä oikeuden osittaisluopumiseen, on testamentinsaajalla mahdollisuus luovuttaa osa perinnöstä omille lapsilleen. Tällöin perintöveroa määrätään vain kullekin testamentinsaajalle, eikä osittaisluopumista katsota lahjaveron alaiseksi, Aalto selventää.

Testamentilla oikeuksia avopuolisolle

Mikäli puolisot eivät ole avioliitossa tai rekisteröidyssä parisuhteessa keskenään, saadaan taloudellinen turva vain testamentilla, sillä edesmenneen avopuoliso ei ole juridisesti lesken asemassa.

– Ilman testamenttia avopuolisolla ei ole mitään turvaa jäädä avopuolisonsa omistamaan kotiin, vaan se kuuluu aina perikunnalle, eikä avopuoliso ole kuolinpesän osakas, Aalto muistuttaa.

Viimeisin testamentti on viimeinen tahto

Tehty testamentti ei ole välttämättä lopullinen, vaan testamentin voi aina halutessaan ja elämäntilanteiden muuttuessa muuttaa.

– Jos perittävä on tehnyt useita testamentteja, viimeisimmän testamentin sisältö jää voimaan, Aalto huomauttaa.

Omaisuuden hoitoon liittyvissä oikeudellisissa toimeksiannoissa voit kääntyä Nordean puoleen. Lue lisää täältä.

Teksti: Riikka Karppinen

Kuvitus: Ville Korhonen

Kopioi sivun linkki: