Näin hoidat kuolleen omaisen pankki- ja raha-asiat

Tilien ja korttien sulkeminen, laskujen hoitaminen ja perunkirjoitus –  kun omainen kuolee, on muutamat käytännön raha-asiat surusta huolimatta hoidettava aikailematta pois päiväjärjestyksestä. Lakimies Timo Karppinen Nordeasta opastaa kuolleen omaista pankkiasioiden hoitamisessa.

Ota yhteyttä pankkiin mahdollisimman pian

Pankki saa tiedon asiakkaansa kuolemasta Väestörekisterikeskuksesta. Koska tieto voi tulla viiveellä, on pankkiin hyvä ottaa myös itse yhteyttä ja ilmoittaa omaisen kuolemasta mahdollisimman pian. Tällöin pankki pääsee sulkemaan vainajan tilin ja verkkopankin käyttöoikeudet, lakkauttamaan käytössä olleet maksukortit sekä varmistamaan nopeammin, ettei vainajan tilejä tai esimerkiksi tallelokeroa väärinkäytetä.

Kelan sivulta löydät muistilistan, johon on koottu ohjeet siitä, minne muualle omaisen kuolemasta tulee ilmoittaa.

Huolehdi, että vainajan laskut tulevat maksetuiksi 

Usein yksi omaisten ensimmäisistä huolista läheisen poismentyä on se, kuka hoitaa päivittäiset raha-asiat, kuten maksaa vainajan sähkö- ja puhelinlaskut ja huolehtii vuokrasta tai vastikkeesta. Oikeudet ja velvollisuudet vainajan raha-asioiden hoitoon siirtyvät kuolinpesän osakkaille yhteisesti. Osakkaita ovat yleensä aviopuoliso ja perintökaaren mukaiset perilliset, eli ensisijaisesti lapset ja lastenlapset ja toissijaisesti isä, äiti, sisarukset ja sisarusten lapset, sekä mahdolliset yleistestamentin saajat. Serkut eivät enää peri.

Sen jälkeen, kun käyttöoikeudet vainajan tileihin on lakkautettu, eikä perinnönjakoa ole vielä suoritettu, on kuolinpesän osakkailla oikeus käyttää vainajan varoja vain yhdessä. Siten jokaisen osakkaan on joko oltava mukana pankissa, kun varoja käytetään, tai yksi osakas valtuutetaan valtakirjalla hoitamaan kuolinpesän asioita.

Yksikin kuolinpesän osakas voi kuitenkin yksin, ilman valtakirjaa maksaa kuolinpesän varoista sen hoitoon liittyviä maksuja. Kuolinpesän hoitoon kuuluvia maksuja ovat juoksevat kulut, kuten laskut sekä kuolemantapaukseen liittyvät maksut, kuten muistotilaisuuden järjestämiseen menevät kulut. Maksut hoidetaan pankissa laskua vastaan. Ennen perunkirjoitusta kuolinpesän varoista voi maksaa vain sen hoitoon kuuluvia maksuja. Siten kuolinpesän varoista ei voida maksaa esimerkiksi osakkaiden lomamatkoja tai muistotilaisuutta varten hankittua mustaa pukua.

Toimita perunkirjoitus kolmen kuukauden sisällä

Perukirja on perinnönjaon perusasiakirja ja veroilmoitus, joka on lain mukaan tehtävä kolmen kuukauden kuluessa kuolemasta. Perukirjaan kirjataan kuolinpesän varat ja velat sekä sukuselvitys, josta käyvät selville kuolinpesän osakkaat. Perunkirjoitusta varten pankki lähettää vainajan viimeiseen kotiosoitteeseen kuolinpäivän mukaisen omaisuusraportin. Tämän lisäksi perunkirjoituksessa tarvittavia asiakirjoja ovat muut osakkaiden selvitystä varten tarpeelliset tiedot, kuten mahdollinen avioehtosopimus ja testamentti. Helpoiten perunkirjoitus hoituu, kun käyttää apuna asiantuntevaa lakimiestä. Katso Verohallinnon sivuilta tarkemmat ohjeet perunkirjoitustilaisuuden järjestämiseen.

On hyvä muistaa, että avopuoliso ei ole pesän osakas. Pätevä tapa turvata hänen asemansa puolison kuoleman jälkeen on testamentti. Esimerkiksi yhteinen tili ei ratkaise rahavarallisuuden siirtoa avopuolisolle, sillä oikeus kuolleen puolison tiliosuuteen siirtyy kuolinpesän osakkaille. Jos puolisoilla on ollut yhteinen tili, kuoleman jälkeen tiliä saavat käyttää vain elonjäänyt puoliso sekä kuolinpesän osakkaat yhdessä.

Osakkaiden on yhdessä päätettävä, mitä omaisen tileille, rahastoille ja muulle omaisuudelle tehdään ja koska perinnönjako suoritetaan.

Tee testamentti ajoissa 

Huolellisesti laadittu testamentti takaa vainajan tahdon ja voi pelastaa perintöriidoilta. Se on ainoa tapa varmistaa, että omat raha-asiat hoidetaan halutulla tavalla kuoleman jälkeen.

Testamentissa voi halutessaan nimetä myös toimeenpanijan, joka hallitsee kuolinpesää perillisten ja testamentin saajien sijasta. Vaikka testamentissa ei poikettaisikaan lain mukaisesta perimysjärjestyksestä, voi toimeenpanijan nimetä esimerkiksi silloin, jos tietää, että perilliset voivat olla riitaisia tai taipuvaisia erimielisyyksiin.

Varaudu henkivakuutuksella

Henkivakuutuksen tai kuolemantapausturvan tarpeellisuutta kannattaa pohtia omalla kohdalla. Henkivakuutuksen keskeinen sisältö on kuolemantapauksesta maksettava korvaus. Myös esimerkiksi tapaturma- tai matkavakuutukseen voi liittää kuolemantapausturvan. Esimerkiksi perheessä, jossa on lapsia ja asuntolaina ja toinen vanhemmista menehtyy, voi henkivakuutuksesta saatava korvaus olla suuri apu surun keskellä.

Muista, ettei vakuutuskorvauksia makseta automaattisesti, vaan niitä pitää erikseen hakea vakuutusyhtiöltä. Kuolemantapauksesta maksettavaa korvausta on yleensä haettava vuoden kuluessa kuolemantapauksesta.  

Vakuutuksenottajalla on myös oikeus määrätä edunsaaja, jolle henkivakuutuksen kuolemantapauskorvaus maksetaan. 

5 asiantuntijan neuvoa: kuolinpesän raha-asiat kuntoon

Lue lisää päivittäisten raha-asioiden hoidosta, kun läheinen kuolee

Kattava tietopaketti kuolinpesän raha-asioiden järjestämiseen. 

Pitääkö perintöä jättää?

Teksti: Veera Argillander

Kopioi sivun linkki: