Näin avaat pankkitilin luokalle tai vanhempainyhdistykselle

Luokkaretkeä tai leirikoulua varten kerätyt varat kannattaa tallettaa tilille. Kun tiliin on liitetty myös maksukortti, on varojen käyttäminen vaivatonta, ja esimerkiksi myyjäistuottojen tallettaminen tilille helppoa. Lue, miten avata tili luokan tai vanhempainyhdistyksen käyttöön.

Miten tili avataan?

Jos koululuokalle tai vanhempainyhdistykselle halutaan avata oma tili ja asiakkuus pankkiin, tulee luokan tai yhdistyksen olla oikeuskelpoinen, eli rekisteröity yhdistys. Koululuokkaa ei kuitenkaan tyypillisesti rekisteröidä Suomessa yhdistykseksi. Tällöin tulee valita rahastonhoitaja, esimerkiksi oppilaiden vanhempien keskuudesta. Luokan käyttöön tuleva tili avataan rahastonhoitajan nimiin.

Rahastonhoitaja voi avata tilin omassa verkkopankissaan tai asiakaspalvelussamme. Ennen kuin tiliä aletaan käyttää, tulee pankille kertoa tilin käyttötarkoitus sekä arvio tulevista rahavirroista. Tämä hoituu helpoiten vuorokauden ympäri auki olevassa verkkopankin chatissa tai soittamalla 24/7-asiakaspalveluun.

Jos luokalle tai vanhempainyhdistykselle on rekisteröity yhdistys, hoituu tilin avaaminen olemalla yhteydessä Nordea Business Centreen, joka on auki vuorokauden ympäri.

Ketkä voivat käyttää tiliä?

Henkilö, jonka nimissä tili avataan, on vastuussa tilin käytöstä pankille sekä varojen käytöstä koululuokalle. Käyttöoikeuden voi lisätä myös jollekulle toiselle henkilölle, esimerkiksi koululuokan opettajalle.

Kirjanpidon ja avoimuuden takia tiliotteet on syytä tallentaa tai tulostaa verkkopankista kaikkien osallisten nähtäville.

Miten toimia jos rahastonhoitaja vaihtuu?

Jos tili on henkilöasiakkaan nimissä, tulee uuden rahastonhoitajan avata uusi tili omassa verkkopankissaan, ja edellisen rahastonhoitajan siirtää varat uuden rahastonhoitajan avaamalle tilille. Verottajaa varten siirto kannattaa dokumentoida huolellisesti, ja uuden rahastonhoitajan on hyvä saada käyttöönsä aiemmin avatun tilin tiliotteet.

Tili ei siis siirry henkilöltä toiselle, vaan ainoastaan varat siirtyvät. Uusi rahastonhoitaja voi käyttää heti omaa mobiili- tai verkkopankkiaan luokan raha-asioiden hoitamiseen.

Mitä palveluita tiliin kannattaa liittää?

Rahastonhoitajan kannattaa liittää tili omaan verkkopankkiinsa, jolloin sen hallinnointi onnistuu kätevästi myös mobiilipankilla ja tunnuslukusovelluksella. Tarvittaessa tiliin voi hankkia myös kortin, jolla voi maksaa ostoksia esimerkiksi luokkaretkellä ja nostaa käteistä sekä tallettaa vaikka myyjäisten tuotot tilille.

Miten tili lopetetaan?

Tilin voi lopettaa olemalla yhteydessä Nordean asiakaspalveluun. Yhteydenotto hoituu helposti joko soittamalla, verkkopankin chatissa tai laittamalla asiakaspalveluun viestiä mobiili- tai verkkopankissa.

Mitä muuta tulee huomioida?

Päätöksiä tehdessä kannattaa huomioida, että viranomaiset voivat tulkita varojen kuuluvan rahastonhoitajalle, ja tällöin todistusvastuu on koululuokalla. Pankki ei vastaa rahastonhoitajan varojen käytöstä. Tilin varojen käyttö voi myös hankaloitua rahastonhoitajan sairastuessa äkillisesti. Kuoleman seurauksena tilin käyttöoikeus voi puolestaan siirtyä kuolinpesälle. Tällöin kuolinpesälle tulee välittömästi ilmoittaa menehtyneen henkilön hallinnoineen yhteisiä varoja, jotka tulee siirtää uudelle tilille.

Vinkit koululuokan tilin avaamiseen antoi Antti Johansson Nordeasta.

 Liity asiakkaaksi ja avaa tili verkossa.

Teksti: Riikka Karppinen

Kuvat: Johanna Taskinen

Kopioi sivun linkki: