Viisi myyttiä rahastoista – totta vai tarua?

Rahastosäästäminen on monelle sopiva tapa kartuttaa varallisuutta, mutta siihen liittyy myös paljon uskomuksia. Osaatko vastata, ovatko väittämät totta vai tarua?

Väite 1. Rahastosijoittaminen on vaikeaa ja vaivalloista

Tarua. Rahastosijoittaminen on helppoa. Se ei vaadi aktiivista markkinoiden seuraamista tai osto- ja myyntipäätösten tekemistä, sillä salkunhoitaja hoitaa sijoittamisen ja hajauttamisen asiakkaan puolesta. Rahastoa voisikin kutsua ”avaimet käteen” -sijoituskohteeksi.

Yksi salkunhoitajan tärkeimpiä tehtäviä on ostaa sijoituskohteita rahaston sijoitusstrategian mukaisesti sijoitetuilla varoilla. Salkunhoitaja hajauttaa varat esimerkiksi eri markkinoille ja toimialoille. Hyvällä hajautuksella vähennetään sijoitussalkun riskiä ilman, että sen tuotto-odotus pienenee. Koska rahastoissa sijoitetaan rahasto-osuuksiin, hyvin hajautetun rahastosijoituksen saa jo kymmenellä eurolla. Osakkeita suoraan ostettaessa hyvän hajautuksen aikaansaaminen vaatii yleensä suurempaa alkupääomaa.

Myös ajallinen hajautus on tärkeää. Rahastoon kannattaa säästää säännöllisesti, esimerkiksi kuukausittain. Koska markkinakurssit vaihtelevat, tulee sijoituksia näin ostaneeksi myös silloin kun hinnat ovat alimmillaan, jolloin samalla summalla saa suuremman kappalemäärän rahasto-osuuksia.

Lue lisää hajauttamisesta.

Väite 2. Rahastosäästämisellä ei rikastu

Tarua tämäkin. Rahastosijoittamiseen liittyy riskejä, kuten kaikkeen muuhunkin sijoittamiseen. Mutta jos sijoittaa pitkäjänteisesti ja suunnitelmallisesti ja huomioi lisäksi hyvän hajautuksen, rahastosijoittaminen on loistava tapa kasvattaa omaisuutta.

Rahastosäästäminen ei myöskään vaadi suurta pääomaa. Pienetkin säästöt kasvavat korkoa ajan myötä. Jos esimerkiksi jätät päivittäisen 3,50 euron cappuccinon ostamatta ja sen sijaan säästät rahan osakerahastoon, jonka tuotto-odotus on seitsemän prosenttia, voi 15 vuoden kuluttua rahastosi arvo olla jopa 33 000 euroa.

Säännöllinen säästäminen kannattaa – lue lisää.

Väite 3. Rahastosijoittaminen on kallista

Totta ja tarua – riippuen siitä, mitä rahoilla muuten tekisi. Rahastosijoittamiseen liittyy toki kuluja, joita rahojen tilillä makuuttamiseen ei liity. Toisaalta rahoja tilillä makuuttamalla ei ole käytännössä mahdollista saavuttaa niille minkäänlaista tuottoa. Itse asiassa nykyisen korkotason vuoksi inflaatio syö tilillä olevan rahan arvoa. 

Rahastosijoittamisesta maksat kuluja, mutta saat vastineeksi ammattilaisen aktiivisesti hoitaman, helpon sijoituskohteen, jossa on huomioitu monipuolinen hajautus sekä riskienhallinta, jonka kautta pyritään korkeampaan tuottoon.

Väite 4. Passiiviset rahastot ovat paras vaihtoehto

Totta ja tarua. Rahastot voidaan luokitella aktiivisiin ja passiivisiin. Aktiivista rahastoa hoitaa ammattimainen salkunhoitaja, joka seuraa markkinoita ja tekee osto- ja myyntipäätöksiä. Passiivinen rahasto taas seuraa ennalta määritettyä osakeindeksiä ja rahaston sijoitukset kohdistuvat osoitettuun ryhmään osakkeita. Aktiivisesti hoidetusta rahastosta voidaan karsia yhtiöitä, joiden tuottopotentiaali näyttää heikolta tai esimerkiksi yhtiöitä, joiden toiminnassa on ilmennyt ongelmia. Passiivisen, indeksiä seuraavan osakerahaston kohdalla salkunhoitaja ei tee tällaisia päätöksiä. Siksi passiivisiin rahastoihin sijoittaminen on myös halvempaa kuin aktiivisiin rahastoihin sijoittaminen, jonka hoitamisesta aiheutuu kuluja.

Passiiviset rahastot voivat olla hyvä vaihtoehto sijoittajalle, jolla on jonkinlaista kiinnostusta ja kykyä arvioida itse, mille markkinoille haluaa kulloinkin sijoitta. Passiivisella ideksisijoittamisella sijoitetaan aina kyseisten markkinoiden keskiarvoon.

Väite 5. Vastuullisuuden huomioiminen alentaa tuottoja

Tarua. Vastuullisuus on tärkeä osa yrityksen riskien ja tuottopotentiaalin arvioimista. Vastuullisella sijoittamisella pyritään ennen kaikkea saamaan parempia tuottoja, sillä yhtiöiden vastuullisuustekijät vaikuttavat olennaisesti niiden arvoon. Yritykset, jotka esimerkiksi saastuttavat ympäristöä, käyttävät lapsityövoimaa tai polkevat ihmisoikeuksia, vaarantavat osakekurssinsa ja koko liiketoimintansa. Yhtiön maine ja osakekurssit voivat kärsiä mainittavia vahinkoja, jos sen toiminnassa paljastuu pahoja epäkohtia.

Hyvien sijoituspäätösten taustalla on yhtiön ja kaikkien sen toimintaan vaikuttavien tekijöiden tunteminen. Vastuullisuuden huomioiminen onkin tärkeä osa aktiivisesti hoidettujen rahastojen riskienhallintaa, jolla tähdätään parempiin pitkän aikavälin tuottoihin.

Juttua varten on haastateltu Hanna Porkkaa Nordeasta.

Aloita rahastosäästäminen

Ota yhteyttä, niin tehdään sinulle henkilökohtainen suunnitelma säästämiseen ja sijoittamiseen

Teksti: Veera Argillander

Kopioi sivun linkki: