Vauva tulossa? Näin valmistaudut vauvavuoteen taloudellisesti

Päivitetty 04/2018

Perheenlisäys on ihana ja odotettu asia, mutta äitiysvapaa ja sitä seuraavat vanhempainvapaa ja mahdollinen hoitovapaa tiputtavat tuloja. Miten perhe pärjää taloudellisesti vauvavuoden aikana ja miten tulojen pudotukseen voi varautua etukäteen?

Raskaustesti näyttää positiivista – jos kaikki menee suunnitelmien mukaan, yhdeksän kuukauden kuluttua maailmaan olisi saapumassa uusi perheenjäsen. Vaikka uutinen on odotettu, se voi laittaa miettimään, miten perhe pärjää taloudellisesti, kun toinen vanhemmista jää vauvan kanssa kotiin ja pois työelämästä?

Kaikki alkaa talouden tarkastelusta

Vauvan tuloon liittyy monenlaista hankintaa lastenvaunuista turvakaukaloon, vaippoihin ja vauvanvaatteisiin. Yksityistalouden ekonomisti Olli Kärkkäinen Nordeasta neuvoo aloittamaan valmistautumisen hankintojen sijaan tarkastelemalla perheen taloutta.

– Taloudellinen puoli kannattaa katsoa kuntoon hyvissä ajoin etukäteen eli selvittää jo varsin varhaisessa vaiheessa, kuinka paljon äitiys- ja vanhempainraha tulee olemaan ja miten tulot käytännössä tulevat muuttumaan, Kärkkäinen kertoo.

Kun laskettu aika on tiedossa, tuleva äiti voi selvittää Kelan verkkosivuilla vanhempainpäivärahakauden laskurin avulla, milloin äidillä alkaa äitiysvapaa ja milloin jompikumpi vanhemmista voi pitää vanhempainvapaata.

– Siinä kohtaa voi jo miettiä isänkin kanssa, miten hän on ajatellut pitää vapaita. Vanhempainvapaan voi pitää joko äiti tai isä, ja liittyy tietysti myös perheen talouteen, kumman kannattaa jäädä kotiin, kertoo lakimies Eva Ojala Kelasta.

Kun raskaus on kestänyt vähintään 154 päivää eli noin viisi kuukautta, odottava äiti saa neuvolasta raskaustodistuksen, joka tarvitaan, kun hakee Kelasta äitiysavustusta ja äitiysrahaa. Odottavan äidin on hyvä muistaa, että äitiysavustusta ja äitiysrahaa on haettava viimeistään kaksi kuukautta ennen laskettua aikaa.

Perheen on mahdollista saada äitiys-, vanhempain- ja hoitovapaan ajalta erilaisia tukia:

  • Äitiysavustus: Odottava äiti voi valita äitiysavustuksena joko äitiyspakkauksen tai 140 euron verottoman rahasumman.
  • Äitiysraha: Äidille maksetaan äitiysrahaa 105 arkipäivältä eli noin neljältä kuukaudelta.
  • Lapsilisä: Lapsesta maksetaan syntymästä alkaen aina 17-vuotiaaksi asti lapsilisää.
  • Isyysraha: Isälle taas on korvamerkitty isyysrahaa 54 päivän eli yhteensä yhdeksän viikon ajalta. Näistä kolme viikkoa isä voi pitää samaan aikaan, kun äiti on äitiys- tai vanhempainvapaalla. Muuten isyysrahaa voi saada siihen asti, kun lapsi täyttää kaksi vuotta.
  • Vanhempainraha: Vanhempainvapaan ajalta maksetaan kotona olevalle vanhemmalle vanhempainrahaa 158 arkipäivältä eli reilut puoli vuotta.
  • Kotihoidon tuki: Kun lapsi on noin yhdeksän kuukauden ikäinen, äiti tai isä voi jäädä hoitamaan lasta palkattomalle hoitovapaalle, kunnes lapsi täyttää kolme vuotta. Hoitovapaan myöntää työnantaja ja sen ajalta kotona oleva vanhempi voi hakea kotihoidon tukea.

Lukuisista etuuksista huolimatta tulotaso jää kotona ollessa yleensä pienemmäksi kuin palkkatyössä.

– Jos äiti on ollut aikaisemmin ansiotyössä, tulotaso tulee laskemaan jonkin verran, sanoo Ojala.

Jos perheen tulot jäävät kovin pieniksi, voi perhe hakea myös muita Kelan etuuksia, kuten asumistukea. Tutustu Kelan perhe-etuuksiin.

Budjetti auttaa suunnittelemaan tuloja ja menoja

Suunnittelu etukäteen on tärkeää, ettei tulotason pudotus tule yllätyksenä. Kärkkäinen suosittelee tekemään kotitalouden budjetin, jossa tarkastellaan, mistä rahaa tulee ja mihin rahaa menee sillä hetkellä. Kun nykybudjetti on selvillä, voi sen suhteuttaa vauvavuoden tilanteeseen katsomalla, miten tulot muuttuvat ja arvioimalla, mitä menoja vauvasta aiheutuu. Perhe voi arvioida vauvavuoden tuloja esimerkiksi Kelan vanhempainpäivärahan määrän laskurilla. Tarkan päätöksen saa yleensä vasta myöhemmin, mutta laskurilla pystyy arvioimaan melko tarkasti päivärahan määrän.

Pääsääntöisesti päiväraha määräytyy viimeisen verotuksessa vahvistetun tulon mukaan. Jos esimerkiksi äitiyspäiväraha alkaa vuonna 2017, käytetään päivärahan laskennassa vuoden 2015 verotuksen tuloja. Jos äidin tulot ovat nousseet vuoden 2015 jälkeen merkittävästi, voidaan käyttää myös tuoreempia, viimeisen kuuden kuukauden tuloja. Tulevan äidin kannattaa myös selvittää, maksaako työnantaja palkkaa äitiysvapaan ajalta. Jos työnantaja maksaa äidille palkkaa, Kelan päiväraha maksetaan työnantajalle palkalliselta ajalta.

Ojala muistuttaa, että päivärahasta maksetaan myös veroa yleensä saman ennakonpidätysprosentin mukaisesti kuin palkkatulosta.

– Jos veroprosentti tuntuu liian korkealta, voi verottajalta hakea muutosverokorttia, Ojala lisää.

Jos tulot laskevat, myös menot usein laskevat. Esimerkiksi työmatka- tai työruokailukuluja jää pois, kun vauvan kanssa jää kotiin. Myös harrastusmenojen karsimisella ja ruokakulujen suunnittelulla voi saavuttaa isojakin säästöjä.

Jos budjetti on epätasapainossa, Kärkkäinen suosittelee käymään koko budjetin läpi ja miettimään, onko vielä asioita, kuten vakuutukset, auto tai asuminen, joissa voisi säästää.

– Jos harkitsee ottavansa esimerkiksi lapsivakuutuksen, voi olla hyvä hetki kilpailuttaa kaikki vakuutukset, Kärkkäinen kertoo.

Mikäli tuntuu, että tulot pienenevät liikaa suhteessa nykyisiin tai vauvasta aiheutuviin menoihin, kannattaa miettiä, mitä tilanteelle voi tehdä ja keskustella myös pankin kanssa vaihtoehdoista, kuten mahdollisesta asuntolainan lyhennysvapaasta

Varakassa tasapainottaa taloutta

Jos äiti tai isä jää vanhempainvapaan jälkeen kotiin hoitovapaalle kodinhoidontuen varaan, tulotaso putoaa entisestään. Ojalan mukaan äitiys-, vanhempain- ja hoitovapaalle jäämisessä on se hyvä puoli, että tulojen pudotus on tiedossa jo pitkään etukäteen. Tärkeintä onkin, että tulevan pudotuksen tiedostaa ja ottaa huomioon ajoissa.

– Tilanne ei tule yllätyksenä niin kuin vaikkapa yhtäkkinen, vakava sairastuminen, jonka vuoksi tulot putoavat, Ojala lisää.

Kärkkäinen kehottaa aloittamaan säästämisen, kun tulotilanne on vielä hyvä. Varakassasta on muissakin elämäntilanteissa hyötyä.

– Sillä pystyy tasaamaan tulevaa tulojen pudotusta ja pienentämään palkkatulon ja äitiys- tai vanhempainrahan välistä erotusta, Kärkkäinen sanoo.

Jos puolisoilla on iso ero palkassa, on vanhempain- ja hoitovapaaseen hyvä varautua taloudellisesti etukäteen. Näin kummallakin vanhemmalla on mahdollisuus olla vanhempain- tai hoitovapaalla ilman, että se romahduttaa perheen tulotasoa, eikä toisen tarvitse olla töissä vain taloudellisista syistä.

– Kuten monissa talousasioissa – mitä aikaisemmin asioita alkaa pohtia, sitä vähemmän niistä tarvitsee stressata, Kärkkäinen kiteyttää.

Ojala haluaisi lisäksi kannustaa erityisesti isiä osallistumaan entistä enemmän lapsen hoitoon ja hyödyntämään isyysvapaan tuomaa mahdollisuutta jäädä kotiin lapsen kanssa jopa yhdeksäksi viikoksi. Ojalan mukaan tällä hetkellä suurin osa isistä ei käytä mahdollisuutta ainakaan kokonaisuudessaan: noin 70 prosenttia isistä on lapsen syntymän yhteydessä jonkin aikaa isyysvapaalla, mutta vanhempainvapaakauden jälkeisen isyysvapaan käyttää vain noin 30 prosenttia.

– Varmasti ketkään niistä isistä, jotka ovat pitäneet isyysvapaata tai jääneet jopa hoitovapaalle, eivät ole jälkikäteen katuneet, että käyttivät tämän mahdollisuuden olla lapsen kanssa, Ojala sanoo.

Suosi kierrätettyä ja käytä kerrytettyjä säästöjä

Vaikka vanhemmat usein haluavat, että kaikki on valmista uutta perheenjäsentä varten, kannattaa osa hankinnoista jättää tehtäväksi vasta vauvan syntymän jälkeen. Esimerkiksi Kelan äitiyspakkauksessa on jo monia perustarpeita, joilla pääsee alkuun vauva-arjessa.

Kärkkäinen kertoo omasta kokemuksestaan, että osaa niistä tavaroista, joita ennen vauvan syntymää ajattelee tarvitsevansa, ei lopulta tarvitsekaan tai ne voi hankkia jälkikäteen.

– Vauvoissa on eroja. Kun viettää aikaa vauvan kanssa huomaa, minkälainen persoona hän on ja mitä hän tarvitsee, Kärkkäinen summaa.

Kärkkäinen suosittelee myös hyödyntämään käytettyjä vauvanvaatteita ja -tarvikkeita, joita on tarjolla paljon. Kun kaikkea ei osta uutena, voi saavuttaa jo merkittäviä säästöjä.

Jos on kartuttanut ennen vauvan syntymää puskurirahastoa ja tietää, että matalampi tulotaso on vain väliaikaista, Kärkkäinen kehottaa ennemmin käyttämään kartutettuja säästöjä elintason tasaamiseen kuin säästämään lisää.

– Pidempiaikainen säästäminen kannattaa silloin, kun on säännölliset palkkatulot. Säästämisen ohjelmaan voi palata siinä vaiheessa, kun palaa taas työelämään, Kärkkäinen sanoo.

Kun talous jälleen töihin palatessa muuttuu, suosittelee Kärkkäinen päivittämään budjetin ja arvioimaan uudestaan kotitalouden tulojen ja menojen muutokset. Jos menot ovat pienentyneet kotona lapsen kanssa, voi pyrkiä pitämään työelämään palatessa menot samalla tasolla. Näin on mahdollista kartuttaa isompia säästöjä ja alkaa vaikkapa säästää lasta varten.

Lapselle säästämisessä aika on ystäväsi ja samalla se on tärkeä sijoitus tulevaisuuteen. Kokeile säännöllisen säästämisen laskurillamme, mikä olisi sopiva summa säästää lapselle kuukaudessa. 

P.S. Guccia vai kirppislöytöjä – vauva saa aina parasta? Lue lisää! 

Kelan sivuille:  

Tutustu: pikaopas perhe-etuuksiin

Kelan laskurit lapsiperheille

Vauva tuli taloon: miten rahat riittävät ja kuinka suunnitella taloutta kun perheeseen tulee lapsi?

Teksti: Paula-Maija Wallin

Kuvat: Pinja Nikki

Kopioi sivun linkki: